Създават информационна система за отчитане на здравните медиатори

Създават информационна система за отчитане на здравните медиатори

Подобряване на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на националните здравни политики сред маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация цели проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори, публикуван за обществено обсъждане.

С измененията в проекта се регламентира разработването на нов подход, включващ използване на информационни/дигитални технологии за получаване на информация и нейния анализ, свързан с директна работа с общността на здравните медиатори и ще подобри взаимодействието между МЗ, Националната мрежа на здравните медиатори, областните и общинските администрации при планиране и оценка на провеждането на ефективни и адаптирани дейности за достъп до здравни услуги, пише в мотивите. По този начин ще бъдат изградени гъвкави модели на работа, които отговарят на разнородната специфика на маргинализираните общности.

Измененията са във връзка с предстоящото изпълнение от МЗ на проект „Здравеопазване за всички“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта е да се идентифицират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване.

Средствата, необходими за прилагането на новата уредба – създаването на уеб-базираната информационна система за отчитане дейността на здравните медиатори, ще бъдат отпуснати чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Очакваните резултати са свързани с постигане на по-ефективен отчет на дейността на здравните медиатори.

„Предвиденото софтуерно приложение за отчетност на здравните медиатори ще осигури възможност за бърза обратна връзка за оптимално използване на подадената от здравните медиатори информация в процеса на планиране на национално и местно ниво на дейности в областта на общественото здраве“, пише още в мотивите към проекта на Наредба.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom