Пета научна среща – обучение: Децата в общата практика

Пета научна среща – обучение: Децата в общата практика
468×60 – top

Сдружението на обучителите и изследователите в България по Обща медицина –СОИБОМ проведе 5та научна среща – обучение Пътя на пациента – децата в общата практика.
Срещата бе насочена основно към общопрактикуващите лекари и цели създаването на работна приятелска атмосфера за обсъждане между професионалисти от различни области, както и споделяне на международен опит.

СОИБОМ обединява усилията на Общопрактикуващи лекари обучители и изследователи за издигане престижа на специалността обща/фамилна медицина в България, чрез стимулиране на научноизследователската работа и прилагане на научните постижения в областта. Председател на сдружението е доц. Д-р Радост Асенова, дм Секция Обща Медицина, МУ Пловдив. По-голямата част от присъстващите лекари са от кредитирани практики за обучение на студенти и специализанти по обща медицина. Към форума могат да се присъединят мотивирани и търсещи професионално развитие общопрактикуващи лекари от цалата страна.

Темите които се разгледаха са:

– Митове за храненето на кърмачетата – д-р Т. Дипчикова, д-р Хр. Дипчиков
– Имунизации – предизвикателство в работата на общопрактикуващия лекар- проф. Мехмет Унган
– Подход и употреба на антибиотици – проф. Д-р Т. Кантарджиев дмн, директор НЦЗПБ
– Анемии в детската възраст – Д-р А. Стоянова, МУ Пловдив
– Връзка между начина на хранене в кърмаческата възраст и анемии – Д-р Р. Горева, д-р И. Горев
-Трудности при работата с деца и техните родители – д-р Г. Форева и доц Р. Асенова, МУ Пловдив
Темите са подготвяни и изнесени от активно работещи общопрактикуващи практики с реални наблюдения върху поставените проблеми.
През 2017 година са предвидени 2 срещи – на 17 март и 10 октомври, като темата ще бъде Ендокринология.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom