Пигментен мозаицизъм

Пигментен мозаицизъм
468×60 – top

Брой 5/2022

Доц. д-р Р. Маркова, д.м., Д-р Д. Желева
Първа Детска Консултативна клиника, Медицински Университет – Плевен
Поликлиника „България“ – София

Пигментният мозаицизъм е термин, който описва вариациите в кожната пигментация, обусловени от генетичната хетерогенност на кожните клетки. При даден индивид са налице две или повече генетично различни популации на клетки в кожата, които се явяват рано в ембрионалното развитие. Пигментният мозаицизъм е сравнително рядка кожна нозология, която слабо се познава от общопрактикуващите лекари и клиницисти. Той може да бъде изолирана кожна патология или да е съчетан с по-сериозни заболявания и аномалии. При установяването му пациентът следва да бъде подробно диагностициран и проследен.

Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Р. Маркова,
Първа Детска Консултативна клиника,
Медицински Университет – Плевен
бул. “Георги Кочев”, 8А
5809, Плевен

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom