Гледат на закрито заседание в парламента решението за покупка на ваксини срещу COVID

Гледат на закрито заседание в парламента решението за покупка на ваксини срещу COVID
468×60 – top

Парламентарната здравна комисия, а след това и парламентът ще гласуват на закрито заседание участието на България в сключените предварителни договори от ЕК с производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за купуване на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV. Това става ясно от проекта за решение, внесен в деловодството на парламента от Министерския съвет. Причината е в „естеството на проекта на решение, както и изискванията за конфиденциалност“, пише в предложението на министър-председателя.

ЕК предлага на държавите-членки да сключи от тяхно име два вида предварителни споразумения: такива, даващи право за придобиване на дози ваксини и такива, които съдържат задължение за придобиване на дози ваксини. До момента има едно предложено споразумение, даващо право за придобиване на ваксини. Всички останали споразумения обвързват държавите членки със задължение да придобият заложените количества ваксини, определени на база на процент от населението.

Споразумението предвижда авансово финансиране за фармацевтичните компании, преди получаване на разрешение за употреба за ваксини за COVID-19, което е за сметка на бюджета на ЕС. ЕК има три сключени споразумения – с AstraZeneca, Sanofi и Janssen Pharmaceutica NV, и предстои сключване на четвърто с Pfizer Inc. и BioNTech. Ваксините са разпределени в 3 основни категории – аденовирусни, антигенни (Spike protein) и РНК ваксини, а списъкът потенциално можело да се увеличава. Аденовирусни ваксини са разработвани от компаниите AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV. Novavax и Sanofi Pasteur разработват антигенни ваксини (Spike protein), а CureVac, BioNTech и Moderna разработват РНК ваксини, става ясно още от проекта за решение.

В мотивите на Министерския съвет е посочено, че две от ваксините изискват съхранение при температури над минус 75° С и много специален режим на приложение и съхранение, което налага да се изгради и специална логистика, както и да се предвидят обучения и процедури от страна на държавите членки, за да се осигури безопасното и законосъобразно прилагане на ваксината. „Ще е необходимо осигуряване на минусови хладилни съоръжения с температурен мониторинг (каквито няма налични в страната) както на национално ниво, така и в РЗИ и при ОПЛ като основни изпълнители на имунизации, сложна логистика по бързото оползотворяване на всеки отворен флакон ваксина чрез определяне на отделни часове само за прилагането й, предварително записване с уговорени часове на желаещите лица, предвид че предварително трябва да бъде приготвен инжекционният разтвор“, пише в мотивите.

От МС са предложили България да заяви участие във всички категории ваксини, на базата на наличната към онзи момент медицинска информация, с която е разполагало МЗ.

Споразуменията предвиждат възможност при определени условия участващите държави да дарят, както и да препродадат количества ваксини на други държави или публични институции със съгласието на Изпълнителя. Препродажбата следва да е на цената, която е платена за ваксината. Ако се извърши препродажба на която и да е трета държава, участващата държава, която препродава дози, има задължение да възстанови на Комисията авансовото плащане за доза, платена от Комисията на Изпълнителя.

Досега България е заявила участие в договорите с AstraZeneca (аденовирусна ваксина) и Sanofi (антигенна ваксина), производители на две от разработваните категории ваксини. На 18 ноември 2020 г. е изтекъл предвиденият 5-дневен срок за изричен отказ от участие в споразумението за ваксината на Pfizer – Biontech.

България е заявила и изричен отказ от включване в споразумението за закупуване на ваксина от производителя на лекарства Janssen Pharmaceutica.

След изтичане на крайния срок за изричен отказ обаче от ЕК била получена информация, че само България се е отказала от договор с Janssen Pharmaceutica. Заради общоевропейската визия за осигуряване на равен достъп до ваксини на гражданите на ЕС, правителството е одобрило протоколно решение за осигуряване на доставки от ваксината, предлагана от Janssen. „Правният механизъм за получаване на дози от тази ваксина ще бъде реализиран през споразумение с друга държава членка, която да заяви и да предостави на България исканите количества от ваксината на същата цена и при същите условия, които биха били постигнати при участие в Споразумението за предварителна покупка (АРА)“, посочват от МС в мотивите към проекторешението.  

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *