Препоръчвам парченце черен шоколад вместо сънотворно!

Препоръчвам парченце черен шоколад вместо сънотворно!
468×60 – top

Брой 4/2010

Проф. Надка Бояджиева

Проф. д-р Надка Бояджиева е ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология на Медицински факултет София от 2000 г.
От 1993 г. работи и като гост-професор на два универ­ситета в САЩ, където разработва научни проекти към нациналните институти по здравето, обучава докторанти, лекари специалисти по медико-биологични науки. Автор е на над 500 публикувани у нас и в чужбина, статии, книги, учебници, ръководства, научни доклади и др. в областта на медицина, фармакология, ендокринология, имунология, невронауки, токсикология, метаболизъм и хранене, стволови клетки и др.

Кои са най-фрапиращите примери за такива взаимодействия?

Началото на изучаването на взаимодействието между храненето и приеманите лекарства беше поставено, когато почина един 75-годишен англичанин с добър социален статус. След прекарана тромбоза той е бил поставен на продължително лечение с варфарин, със стандартцзирана от ОПЛ доза, която е контролирана много добре. Но между другото негов приятел го съветва за засилване на имунната система да пие големи количества сок от грейпрфурт. Какво се получава след двуседмична употреба на над 400 мл сок дневно този човек се събужда с тежък кръвоизлив от стомаха и други вътреиш органи и умира за два часа. Тогава се започва много насочено изследване на екстракта на грейп­фрут доказа се, че той е богат на флавоноиди и други вещества, които не се съдържат в такова количество в портокала или лимона. И тука е отговорът на загадката. Установи се, че те имат възможността да инхибират важни неспецифични лекарство-метаболизиращи ензими в черния дроб, отговорни за първия цикъл на разграждане на лекарствата. Днес за грейпфрута има много експериментални и клинични проучвания върху големи групи от хора, изследвано е действието му вър­ху различни лекарства антибиотици, антидиабетични, противовирусни средства, тъй като той засяга редица ензимни системи в черния дроб.

Опасно ли е всеки ден да се консумира грейпфрут?

Не, при една чаша всеки ден или през ден няма риск, но трябва да се знае, че продължителното внасяне на тези вещества затруднява метаболизма на варфарина в черния дроб, той се натрупва в кръвта и стига токсични дози. Има реален риск от тежки вътрешни кръвоизливи. За да го антагонизираме, трябва да използваме витамин К, но тъй като действието му е забавено, този англичанин не е бил спасен. В сока на грейпфрута има много важни ефективни вещества, част от които са в ципиците между отделните плодчета. Те оказват вли­яние върху ендотела на кръвоносните съдове, до тяхното разширяване и консумацията на грейпфрут води до хипотония и понижаване на кръвното налягане. Но в същото време те са от­лично противовирусно средство на­пример фитонцидите са с антивирусна активност. Един грейпфрут на ден се препоръчва по време на епидемця.

Какво ще кажете за гинко билобата?

Екстрактът от гинко билоба сыцо съдържа вещества, които инхибират чернодробните ензими. Те могат да доведат до подобни рискови състояния и усложнения, ако пациентът взема гин­ко билоба, а фамилният лекар не знае. Трябва да ви уверя, че това се случва много често. Когато постъпих на ра­бота в САЩ през 1993 г., една от първите ми приятелки беше на 55 години и използваше гинко като бонбончета и това беше масово явление в Щатите. Сега медицината доказа, че е вредно всеки и по всяко време да взема гинко билоба.

Защо?

При възрастни пациенти гинко би­лоба не само оказва взаимодействие с лекарствата за тромботична болест, за Паркинсон, антибиотици, но са диагностицирани и случаи на кома при пациенти с диуретици. ОПЛ знаят, че поне 30% от възрастните им паци­енти за даден период от време са на лечение със салидиуретици. При онези, които употребяват и гинко, са описани състояния на прекома, кома, делир и те са на базата на индивидуална чувствителност, на базата на взаи­модействие на продуктите на гинко на ниво черен дроб ц особено бъбрек…
И трябва да ви кажа, че много медици не знаят този факт възрастен паци­ент получава делир започва да говори несвързано и го упрекват, че страда от деменция. Това не е вярно този делир е в резултат от взаимодействието на диуретика с медикамент или хранителна добавка, които съдържат гинко билоба, ехинация или сибирски, маджурски билки и пр. Те са богати на психоактивни вещества, който заедно с диуретика могат да доведат до делириум. Отново подчертавам не трябва да допускаме комбинация на антидепресанти с препарати на гинко билоба. Особено при възрастни хора.

Какво е фармакологичното обяснение?

Екстрактите от гинко билоба съ­държат главно флавоноиди, но и психо­активни вещества. Затова се използват от възрастните за подобряване на кървоорсяването, паметта. Но в същото време те причиняват дисба­ланс на мозъчните функции. Получава се така, че в дадена зона пациентът има атеросклероза, а в друга зона процесите са нормални. Когато ние ежедневно активираме мозъка с психоактивни вещества, се стига до ди­сбаланс. Например активира се лимбичната зона този пациент започва да се смее или да плаче без повод. И така на даден етап от лечението болният почва да дава нежелани ефекти, защото, без ние да знаем, си е включил или гинко билоба, или големи количества грейпфрут, или консумира огромнц количества чесън…

Чесънът ли е третата рискова храна?

Чесънът е много полезен, тъй като има имуноукрепващо, противовирусно действие, благоприятства хемопоезата. Но екстрактът от чесън в големи количества също инхибира чернодробните ензимч. Рискът е особено голям при диабетици. Има случаи, когато диабетици със сулфанилурейни препара­ти получават хипогликемии след консумация на чесън. Трябва да ви кажа, че много възрастни диабетици се съветват един друг да си купят чесън, без да подозират, че голямото количество може да повлияе лекарственоинхибиращите система, да доведе до натрупване на лекарството и да настъпи хипогликемия, която при възрастни хора е доста драматична и дори страхова. Това се отнася не само за преснця чесън, но и за хранителните добавки, защото екстракти от чесън влизат в хранителнц добавки ц са доста попу­лярна тъй като според рекламата се избягва миризмата на чесън.

Какво ще кажете за соята?

Тя е следващият продукт, който навлезе масово, тъй като е богата на белтъчини и се препоръчва за заместване на сиренето и месото или при желание да се извадят животинските мазнини от диетата. При няколко големи проучвания преди повече от 10 години беше доказано, че вещества в соята имат действие върху естрогенните рецептори, което е протективно при естрогенен тип рак на гърдата. бяха направени сериозни клинични изследвания, показващи, че азиатките в Япо­ния и Корея, например, страдат много по-малко от рак на млечната жлеза в сравнение с жени от други страни и, ако имат рак, той не е естрогенно зависим. Потърсиха се причините и се доказа, че това не се дължи на водораслите, а на соята. Тогава се изолираха естрогеноподобни вещества, които могат да имат блокиращ или активиращ ефект върху рецептора доказа се, че те блокират метастазирането на естрогеннозавцсимите тумори на гърдата.
Постепенно се стигна до производ­ство на големи количества генномодифицирана соя, която се доказа, че не е рискова.
Това, обаче, не значи, че соята, ГМО или не, не е рискова от гледна точ­ка на взаимодействието си с някои лекарства… Голямо количество соя, употребявано от пациенти на антитромботична, антиепилептична, антипаркисонична терапия, довежда до потискане на чернодробните ензими и до много нежелани ефекти. Това са пациенти, които ще споделят, че не понасят соя употребявайки я три-четири дни, ще кажат, че са получи­ли натравяне. Продуктът на соята е качествен, но те са се натровили, защото соята е инхибирала техните ензимни системи, забавила е метабо­лизма на две-три лекарства в орга­низма. Ще отворя скоба някои хора вземат няколко лекарства и когато техният метаболизъм е повлиян, идва един момент на интоксикация гадене, световъртеж, хипогликемия. в този смисъл употребата на соя от такива хора може да е рискова.

Какъв е вашият съвет към хора, които харесват соя, а трябва да вземат лекарства за по-дълъг пери­од от време?

Соя може да се употребява не повече от един път дневно. Това залитане – сутрин, обед и вечер да се яде соя е рисково при пациенти с едно или по­вече лекарства. Особено при възраст­ни хора, при които бъбрекът страда, защото тя има богато протеиново съдържание и затруднява бъбречната функция. Соята цма много качества, включително и общоукрепващо дейст­вие върху имунната система. Пак повтарям принципа от здрави хора може да се взема в умерено количество, не всеки ден, за непродължително време.

Какво ще кажете за черния чай?

Той не променя чернодробните ен­зими и има антиканцерогенно дейст­вие. Но големи количества от черен чай също не препоръчвам. За черните чайове има доста въпросителни откъде се получават, какъв е съставът им. Например някои чайове съдържат вещества, които активират ензимите, а други вещества, инхибиращи ензимите. Ако човек употребява ня­колко различии лекарства, той не знае кой черен чай как ще му въздейства. Например диабетик с усложнения взе­ма лекарства за диабет, тромбоза, хипертония, сърдечна исхемия; или чо­век на антибиотик… вече се промени схващането, че при лечение с антиби­отик е добре да се приемат големи ко­личества черен чай. Препоръчваме не силен екстракт от чай, не повече от 400 мл дневно. Останалата течност може да се набави чрез минерална вода с изстискан половин лимон.

Да не пропуснем зеления чай…

В сравнение с черния чай той е по-безрисков, не променя чернодробните ензими и също оказва антиканцеро­генно действие. Но големи количества над 400 мл не се препоръчват заради сърцето и мозъка. в него има силни екс­тракти, които могат да повлияват лечението на сърдечна исхемия, арит­мия и т. н.

Кои са храните, които активи­рат лекарство-метаболизиращите чернодробни ензими?

Ако активираме функцията на различни групи лекарство-метаболизиращи ензими в черния дроб, ще до­ведем до бързо разграждане на някои лекарства антидепресанти, антиромботични и т. н. Така действат препаратите на Hipericum perforatum, жълтият кантарион, известен в нашата най-стара народна медицина, използван още от прабългарите. Някои го наричат панацея, но то основно се използва за стомашно-чревния тракт във вид на чай, хранителни добавка в клиниката е разработен лекарствен препарат, които направи революция в САЩ, през последните 20 години. Той замести много антидепресанти при хора в различни възрасти жени в пре и менопауза, възрастни хора, хора с де­менция и леки прояви на депресия. Това беше едно от най-масово използваните лекарства от растителен произход с ниска токсичност. Да, той няма голяма токсичност, но има вредно ри­сково лекарствено взаимодействие. Изследвания в големи групи пациенти, включително и на сърдечносъдови ле­карства, доказаха, че екстракти от това растение до8еждат до наруше­ние схемата на лечение на много лекар­ства психотропни, (за шизофрения), антидепресанти, антибиотици, за Паркинсонова болест, захарен диабет, тромбоемболизъм…, тоест, все хронични заболявания. Има данни също за лекарствени взаимодействия с някои антиепилептични препарати, широко използвани напоследък. Това доведе до прекратяване на масовата употреба на Hipericum perforatum.
Тук е мястото да подчертая пред общопрактикуващите лекари, че мно­го хранителни добавки могат да съдържат екстракти от това растение, а някои хора го използват в салати и пр.

Имате предвид, че то е рисково за хора, които са с хронично заболяване?

Да, за хора на хронично лечение и на субхронично лечение, каквото е 7-дневен курс с антибиотик. Ако един човек взема дълго време хиперикум и започне да се лекува с антибиотик, той веднага ще метаболизира антибиотика, няма да се поддържа постоянна кон­центрация в кръвта и реално ще има периоди на пик и периоди на липса на ефективна концентрация.
Тоест, когато се назначава някакво лечение, задължително трябва да се пита за евентуален прием на хранителни добавки?
Да и още как се храни човекът, колко често, има ли храна, към която е пристрастен. Някои са пристрастени към банани, към чесън, дини…, напри­мер, ако диабетик яде дини, няма нищо да му се случи. Но фамилният лекар трябва непременно да пита дали пациентът му използва някакви храни­телни добавки. Това е мое становище, аз държа и отговарям за него кате­горично против съм фамилният лекар да даде зелена улица на хранителна добавка, която съдържа екстракти от няколко растения. Причината ние не знаем, нямаме клинични изследвания, нито достатъчно убедителни експериментални проучвания какво е взаимодействието между екстрактите в нея, при тяхното създаване дали няма неприятни продукти, вредни за бъбрек или черен дроб на пациент, който има хронично заболяване на тези органи. Ние също не знаем каква е ефективността на това растение, от какъв екологичен район е набрано, има ли замърсители, близко ли е до полета, които се торят с изкуствени торове. Поводът да кажа това е реклама на хранителна добавка, която съдър­жа екстракти от 15 растения! За мен това нарушава правилата на лечение на пациентите.

Да поговорим за нашата тради­ционно кухня опасни ли са млечните продукти?

Известно е отдавна, че тетрациклинови антибиотици и калций не трябва да се употребяват заедно с кисело мляко и риба. По принцип, когато се дава антибиотик, храната трябва да е с по-ниско протеиново съдържание, защото бъбречната функция при всички случаи се натоварва от самата инфекция и второ, от медикамента, с който лекуваш, особено ако това са два антибиотика. Храната трябва да бъде по-лека и по-мека. Тетрациклините, приети с заедно с млечни про­дукти, блокират калция в тези млечни продукти и това пречи на резорбцията на тетрациклина през стомашната лигавица. Ние даваме тетрациклин, а всъщност той въобще не се резорбира или много малко. На практика получаваме само нежеланите ефекти на анти­биотика в стомашно-чревния тракт.
Тетрациклините имат все още своето място в терапията на различ­ни заболявания за смесени инфекции (бактериални с паразити); в бедните страни, тъй като са много по-евтини. Доксициклинът например се използва при големи вируси когато антраксът се разпространи в САЩ, за профилак­тика беше препоръчан доксициклин.

Някои твърдят, че лютите чуш­ки все пак са повече вредни, отколкото полезни!
Летите чушки имат важни протективни качества, защото съдържат го­леми количества витамин С. Но не се препоръчва ежедневната консумация на екстракти от люти чушки, защото те също имат инхибиращо влияние върху чернодробните ензими и може да нарушат лечението с противосъсирващи лекарства.

Много хора консумират чай и мля­ко със захарин.

Захаринът бе отречен като канце­рогенен преди доста време. Пак повтарям принципът е същият употребата на всяко нещо в по-големи количества е рискова. Захаринът, използван в повече от една таблетка всеки ден, е рисков за канцерогеноза. Доказателствата повишена честота на рак на простатата. Но като заместител на захарта в малки коли­чества той е по-малко рисков, отколкото насипването на половин чаша захар в чашата чай. Наскоро беше създадена групата на суит препарати, които са на прахчета. Те са безрискови както доказаха изследванията за токсичност, канцерогенност, мутагенност, тератогенност.

Тук искам да направим разлика между фруктозата в плодовете и фруктозата, която е във формата на гъсти сиропи. Можем без риск да употребяваме лекарства с плодове с голяма концен­трация на фруктоза. Но големи коли­чества фруктоза в по-евтини сокове, маркирани в различни цветове, са рискови за хора, които приемат лекар­ства. Последните изследвания показват, че фруктозата в концентрация над 10% може да повлияе дейността на панкреаса, като все още се търсят механизмите на това токсично действие.
Много е важно фамилният лекар да знае за тези взаимодействия, тъй като има хора, които пият с литри такива фруктозни разтвори. Познавам заблудени възрастни, които на собствен гръб решават, че трябва да употребяват големи количества со­кове, за да могат да екстрахират от организма си различни вредни веще­ства или когато са на 3-4 лекарства. Наши последни изследвания доказаха, че фруктозните сокове са бредни за диабетици, а ежедневната им употреба от здрави хора може да повлияе панкреаса и лечението, с което и да е лекарство.

Какво, все пак, бихте препоръчали да се приема всеки ден?! Лъжичка мед?

Да лъжичка мед във вода сутрин на гладно, като очистване на чревния тракт, може да се пие и с малко изцеден лимон. Медът е полезен за мозъка, срещу пролетна умора. Изключително полезен е и пчелният прашец. Той е естествен продукт, богат на веще­ства, важни за психичните, сърдечносъдовите, метаболитните, половите и други функции на организма. Има предимството, че представлява комбина­ция от допустими концентрации на много витамини и минерали. Особено полезен е при хора с хронични заболя­вания, където имунната система е потисната, след прекарани инфекции и лечение с антибиотици.

Какви плодове и зеленчуци да консумираме всеки ден?

Не повече от 3-4 ябълки дневно. Изключително много препоръчвам домати. Например в салата с чушки и краставици, които по възможност да са с по-малко нитрати. Аз съм една от първите, която писах в САЩ (1993 г.) за ползата от доматите. Поводът беше статистика за честотата на раковите заболявания, която в някои райони на САЩ е много висока. Аз самостоятелно достигнах до факта, че средиземноморската диета, включваща пресни зеленчуци, има профилактично действие срещу раковите заболявания. По-късно научно беше установено, че както в доматите, така и в лети­те и зелените чушки, има вещества с лабораторно доказано потискащо действие върху ракови причинители и върху метастазирането на раковите клетки. Тоест, хората, които редовно имат салата от домати или изяждат един домат дневно, не се разболяват рано от рак, дори доживяват до късна възраст. И затова препоръчвам нашата класическа мешана салата с домати, краставици, чушки, зелен лук. Няма данни за взаимодействие между маслините и лекарствените средства и ежедневно в салатата могат да се слагат 4-5-7 маслини. Те оказват про­спективно действие върху черния дроб и чревния тракт.

А зелена салата?

Въздържам се да препоръчам голямо количество от нея, защото не съм сигурна с какво е напръскана и как се измива веществото, което е върху нея. Има много успешен проект в САЩ, който доказа, че веществата, с които се пръскат някои растящи зеленчуци, са канцерогенна и могат да активират спяща туморогенеза. Препоръчвам чесън през ден в умерени количества като укрепващо средство при хора с вирусни заболявания, които не приемат лекарства. Но чесън с парацетамол трябва да се избягва. Има документирани клинични изследвания за пациенти на лечение с парацетамол, употребяващи големи количества чесън, които са получили усложнения в черния дроб.

Какво друго препоръчвате?

Истинско кисело мляко, което е част от балканската диета; качествено сирене, богато на калций, без палмово масло то е необходимо за деца, подрастващи, както и за всяка жена през целия й живот. безспорно препоръчвам риба и рибни продукти 3-4 пъти седмично, като се има предвид следното: нашата нация не е морска и метаболизмът ни не е адаптиран към ежедневна консумация на риба както на азиатците, които израстват с риба. Затова не е необходимо чернодробната и бъбречната система да се натоварват допълнително. И още нещо никога да не се приемат сулфонамиди и антибио­тици с рибни продукти! Има вредни взаимодействия, някои от които зави­сят даже от индивидуалния геном.
На пациенти със сърдечносъдови за­болявания и с нисък калий препоръчвам картофи, особено такива, които се варят с обелката. Препоръчвам много кайсии, особено за диабетици и за хора на лечение с диуретици. Не компоти с кайсии и праскови, които имат по 5 лъжици захар, а пресни праскови и кай­сии.

Какво ще кажете за консумиране на ориз всеки ден?

Може, но не в големи количества, особено от диабетици и хипертоници и винаги добре измит. в хода на обработката върху повърхността на зърното остават някои вещества и аз имам наблюдение, че те не са от най-безвредните. Затова, хора, който готвят ежедневно ориз, без да го мият, имат проблеми с диурезата, чревния тракт и пр.
Също не съветвам хипертоници, дори с наследствена хипертония, да приемат често храни от зрял фасул. Имам данни, че някои пациенти са много чувствителни към зрял фасул и бързо могат да стигнат до хипертензивна реакция.

Стигнахме до мазнините.

Не препоръчвам свинска мае. Свинско месо може при растеж особено, като мазнината трябва да се отстранява, но съществува наблюдение, че точно тази мае е в основата на по-ранна хипертрофия на простатата и рак на простатната жлеза.

А маргаринът?

Има два етапа в създаването на маргирините. През първия, който приключи преди десетина години, те не бяха пречистени и не бяха технологич­но качествени, като някои маргарини бяха обвинени за рак на колона. Днес има качествени технологии, които вече са внедрени и у нас, може би малко по-късно от останалите страни. Аз препоръчвам маргарин в умерено количество за изготвянето на сладкарски тестени изделия. Дори го използвам за мазане на филийка, вместо масло.

Много родители дават на децата си салами…

Въпросът със саламите е много сериозен какво съдържа той, колко е соята, колко е месото, дали тлъстината е качествена… Не мога да кажа, че това е най-подходящата ежедневна храна на подрастващите. На тях по-скоро трябва да се дава истинско месо.
Когато говорим за мазнините, искам да допълня, че модата на обезмаслените храни в Щатите вече отмина. Организмът има нужда от определени количества масти. Те пазят клетката от туморогенеза. Оголената от масти клетка е склонна да тръгне към мутации и неправилно размножаване. в този смисъл масовото производство на напълно обезмселени храни е бомба със закъcнител. Оказа се, че поколението, което днес е на над 40-45 години и е било дълго на бедна на мазнини ди­ета, дава по-голям процент на ракови заболявания. България се спаси от това залитане благодарение на големите си специалисти например акад. Ташо Ташев, проф. Фани Рибарова и други, но лекарите в много развити страни в продължение на десетилетия препоръчваха обезмаслените храни, което доведе до масовото им производство и употреба. Накратко в ежедневната храна трябва да има и масти, и въглехидрати, и протеини.

Не споменахме само черния шоко­лад.

Първо, въпрос на дискусия е забраната на шоколад от диабетици. второ, няколко големи клинични проучвания на различни пациенти на различна възраст показаха, че нациите, които ежедневно употребяват парченце черен шоколад като десерт, от рода на 20-50 мг, страдат много по-малко от деменция. Скандинавците например имат много по-нисък процент на Алцхаймер. Някои хора се чувстват добре, като вземат парченце шоколад вечер и не са им нужни сънотворни лекар­ства. Те заспиват облекчени, в добра емоция, в себедоверие, себеуважение. Затова бих казала, че черният шоколад може да се взема и вместо сънотворно от някои хора, но все пак реакцията е индивидуална.

Разговора води
Павлина Михайлова

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom