Приложение на Migrenon при мигрена в детската възраст

Приложение на Migrenon при мигрена в детската възраст
468×60 – top

Брой 1/2020

Д-р Г. Павлов, педиатър
Пазарджик

Мигрената е първично главоболие, което в последните години нараства по своята честота. В редица епидемиологични проучвания са посочени високата честота на разпространение, социално-икономическото влияние и спцифичното въздействие на мигрената върху индивида. Тя се нарежда на трето място по разпространение в света. (1) Смята се, че мигрената е също и третата най-разпространена причина в световен мащаб за инвалидизация на мъже и жени под 50 годишна възраст. (2) Мигрената се дели на два основни типа – мигрена с аура и мигрена без аура. Мигрена без аура преди развитието на терминологията беше известна като обикновена мигрена или още хемикрания симплекс. (3)

Всъщност този тип мигрена е повтарящо се пристъпно главоболие с продължителност на пристъпите 4-72 часа. Типичната характеристика на главоболието е едностранна локализация, пулсиращ характер, умерено или силно интензивно. Обикновено главоболието при този тип мигрена се влошава от рутинни физически усилия, силно изразени симптоми са гаденето, фоно – и/ или фотофобия. Мигрена с аура в миналото беше терминологизирана като класическа мигрена, офталмична, хемипарестетична, хемиплегична или афазична мигрена, както и усложненан мигрена. Характерно за този тип мигрена са рекурентни едностранни пристъпи, които продължават минути, съпътствани от напълно обратими зрителни, сетивни и други неврологични симптоми, които обичайно са последвани от главоболие и свързани с мигрената оплаквания. Съществуват случаи, които често имат мигренозни пристъпи с аура, а също и такива без аура.

При деца и юноши мигрената има специфика. Преди пубертета нейната честота при момчета и момичета е равна. След пубертета честотата при момичетта се увеличава. При 35% от децата мигрената отзвучава между 8 и 13 годишна възраст. За съжаление 12% от тях развиват тежка мигрена, което изисква внимание върху профилактиката. Съществуват и научнии данни, че с възрастта продължителността на мигренозния пристъп нараства. Около 8 годишна възраст продължителността на мигренозния пристъп е приблизително 1-2 часа, а около 15 годишна възраст мигренозият пристъп продължава повече от 2 часа. Клиничната изява между двете възрстови групи бележи известни разлики.

При деца и юноши, а именно възрастовата група под 18 години, мигренозният пристъп по-често е двустранен за разлика от възрастните, при които е предимно с едностранна локализация. Мигренното главоболие в тази възрастова група обикновено е фронтотемпорално. Чести симптоми са гадене – при 90% от пристъпите, повръщане при 60%, виене на свят се съобщава в повече от 50% от децата с мигрена и абдоминална болка присъства при 25% от случаите. Мигрена с аура в детската възраст протича със симптоми като изопачаване на образите, микропсия, макропсия и „дежа вю”. Характерно за детската мигрена е също, че отговорът към лечението е непредсказуем.
С течение на времето мигрената може да се усложни. Получава се промяна в базовото неврологично състояние. Неврологичната функция не се възстановява напълно и води до поява на други симптоми. Достига се състояние, когато главоболието е хронично, с всекидневна проява.

Лечението на мигрената на първо място включва откриване и избягване на провокиращите фактори, лечение за овладяване на мигренозен пристъп, което може да се раздели на специфично – триптани, ерготамини, калцитонин ген свързани пептид (CGRP) агонисти и неспецифично – различни аналгетици. Лечението на мигренозния пристъп трябва да започне в началото. При леки форми се назначават аналгетици и противовъзпалителни средства, а при по-тежки форми – ерготамини, триптани и др. Увеличаване продължителността на мигренозните пристъпи, дългата нетрудоспособност на страдащите от мигрена, усложнението на мигрената определят необходимостта от нейното профилактиране. Според консенсуса за лечение на мигрена се смята, че профилактика е необходима при пациенти с чести – повече от 3 пристъпа на месец и тези с тежки пристъпи се нуждаят от профилактично лечение. Важно е да се отбележи, че лекарствата за профилактика на мигрена имат редица противопоказания, странични ефекти и не много висока ефективност. (4)

Tanacetum partenium (Migrenon) има висока ефективност и безопасност при профилактика. Migrenon съдържа висококачествен стандартизиран 5% екстракт на Tanacetum parthenium (8.6 mg) с биологично активни вещества сикстерпенови лактони – партенолид, етерични масла (0.75%) и флавоноиди – танетин. Една течна капсула (Solucaps) съдържа над 430 mcg партенолид. Migrenon се различава по качество на съставките, начин на екстракция и фармацевтична форма. Migrenon се произвежда чрез патентован процес на вакуум екстракция, чрез който се постига 25 пъти по-висока концентрация на биологично активното вещество. За първи път се постига природен продукт с такова ниво на чистота и ефективност във фармацевтична форма Solucaps (течни капсули). Migrenon e първият природен продукт, който притежава бърз и продължителен ефект при мигрена. Той потиска химичните реакции водещи до развитието на мигренозно главоболие, инхибира секрецията на серотонин (5), неутрализира сулфхидрилните групи на специфични ензими – основа на тромбоцитна агрегация (6), инхибира медиаторите на възпалението и болката, инхибира фосфолипазата (5).

Партенолид има инхибиращ ефект върху простагландиновата синтетаза (7) и оказва дозозависима блокада на thromboxane B2 и leukotriene B4 (8). Migrenon се явява алтернатива на противовъзпалителните лекарства и аналгетиците. Migrenon е подходящ при мигрена и други главоболия за предотвратяване на пристъпите, за намаляване силата на болката, за намаляване гаденето и повръщането. Той е ефективен както за предотвратяване, така и по време на пристъпите на мигрена. За предотвратяване на пристъпите е необходим по-продължителен прием. Migrenon се приема от 1 до 3 Solucaps дневно след хранене. Дозировката е индивидуална и се адаптира според тежестта на мигрената.

По време на пристъпа е уместно да се приеме 1 капсула допълнително. Migrenon e съвместим с други лекарства като аналгетици и/ или триптани за овладяване на мигренозен пристъп. В България има опит с Migrenon при деца в УМБАЛ”Свети Георги” – Пловдив. Наблюдавани са 11 деца с мигрена на възраст от 6 до 17 г три месеца. Децата от 6 до 12 години са приемали по 1 течна капсула Migrenon® дневно, а децата от 12 до 18 години: по 2 капсули Migrenon® дневно. Migrenon® намалява честотата на мигренозите пристъпи с 60%, тежестта и времетраенето на мигренозните пристъпи. Впечатляващ резултат е, че при пристъп Migrenon® намалява необходимостта от аналгетици с 18%, гаденето и стомашния дискомфорт с 73%. Дружеството по главоболие в България също препоръчва Migrenon като природно средство към комплексното лечение на мигрена (9).

Личен опит

Научните данни относно приложението на Migrenon в клиничната практика в световен мащаб и в България са обещаващи. Базирано на тези проучвания Migrenon зае трайно място в лечението на мигрена в моята клинична практика. Предвид високия профил на безопасност при продължителна употреба в някои от моите клинични случаи е приложен Migrenon в по-висока дозировка. Показателни са два случая. Първият случай е 15 годишно момче с базиларна мигрена, която протича с фотопсия и временна загуба на зрение по време на пристъпите. Изследванията с Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) са отрицателни. Липсват съмнения за структурно- мозъчни и съдови аномалии. Назначен е Migrenon в дозировка 3х1 solucaps в продължение на 3 месеца. По време на пристъпите се включват нестероидни пртивовъзпалителни средства (НПВС). През останалото време пациентът е бил само на Migrenon. След 3 месечния прием на Migrenon пациентът е без пристъпи в продължение на половин година. След диетична грешка, а именно голямо количество шоколад се провокира пристъп. Отново е включен Мигренон 3х1 solucaps за 3 месеца, след след което Migrenon се назначава в поддържаща дозировка 1-2 solucaps. Пациентът не съобщава за нови пристъпи.

При втория случай се касае за 11 годишно момче с базиларна мигрена. Изключват се огнищни промени. Спецификата при този казус е че винаги по време на вирусна инфекция се провокира пристъпно главоболие, съпроводено с обилно повръщане и дехидратация. Назначен е Migernon в дозировка 3х1 solucaps в продължение на 6 месеца. В рамките на тези 6 месeca пациентът е имал няколко вирусни инфекции, но са протичали без пристъпно главоболие, повръщане и обезводняване. Migrenon не е спиран по време на вирусните инфекции при този пациент. Съпътстващото приложение на Migrenon при вирусни инфекции освен ефекта да предотвратява провокацията на мигренозен пристъп допълнително действа антипиретично и аналгетично.
В заключение може да се обобщи, че Migrenon® е отлично средство за профилактика на мигрена. Migrenon® намалява честотата, тежестта и времетраенето на мигренозните пристъпи, намалява количеството лекарства по време на пристъп, гаденето и стомашния дискомфорт. Migrenon се оформя като надеждно природно средство при мигрена в детската възраст

Библиография
1) 2010 Global Burden of desease
2) 2015 Global Burde of desease
3) 2019 Cephaligia 38 (I)
4) Sondor et al., Switzerland
5) Makheja, 1982
6) Groenewegen, 1990
7) Pugh,1988
8) Summer, 1992
9) Cephalgia 2010 (2)

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom