Влязоха в сила по-високите хонорари за републиканските консултанти

Влязоха в сила по-високите хонорари за републиканските консултанти
468×60 – top

Новите размери на хонорарите на републиканските консултанти влязоха в сила, след като Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването, беше обнародвана днес в Държавен вестник.

Според измененията размерът на възнаграждението за извършена консултация без оперативна намеса не може да е по-малко от 15 % от цената на съответната клинична пътека/ клинична или амбулаторна процедура, приложима към момента на извършване на консултацията. За извършена консултация с оперативна намеса пък заплащането е не по-малко от 30 % от цената на съответната клинична пътека.

„Процентите са различни в зависимост от това дали консултацията е с извършване на оперативна дейност или е само консултация без оперативна интервенция. С осигуряването на гарантирано заплащане за определените видове консултативна дейност се счита, че ще се ликвидират отказите за оказване на консултативна помощ при спешни състояния. Определените проценти за финансиране на дейността осъществена от републиканските консултанти няма да доведе до затруднения в бюджета на консултираните лечебни заведения“, пишеше в мотивите на министъра към проекта.

В обнародваната вече наредба е записано, че лечебните заведения, които са потърсили съдействие от републикански консултант, трябва да сключват договор с него за всяка конкретна консултация непосредствено преди нейното извършване.

Наредбата ще се прилага за дейности, извършени от републиканските консултанти, от 1 януари 2020 г.

468×60 – bottom

Related posts

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom