Преглед на новостите след Шестия световен симпозиум по пулмонална хипертония

Преглед на новостите след Шестия световен симпозиум по пулмонална хипертония
468×60 – top

Брой 7/2019

Д-р В. Димитрова, д.м., доц. д-р Д. Петкова, д.м., доц. д-р В. Стратев, д.м.
Клиника по пулмология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Шестият световен симпозиум по пулмонална хипертония преразгледа дефиницията, предлагайки ново ниво на mPAP, за да се определи като анормално повишението над > 20 mmHg, необходимост от измерване на PAWP ≤ 15 mmHg и PVR ≥ 3 WU при ДСК, които характеризират наличието на прекапилярна пулмонална хипертония.
Работната група предложи да се опрости ядрото на клиничната класификация на пулмонална хипертония, като се разработят допълнителни таблици. Двете основни промени в група 1 включват: 1) подгрупа пациенти „реагиращи на дългодействащи блокери на калциевите канали“ и 2) включване на подгрупа „ПАХ с характеристика за венозно/капилярно засягане, която включва пациенти с белодробна вено-оклузивна болест/белодробна капилярна хемангиоматоза“. Група 5 пулмонална хипертония с неясни и/или многофакторни механизми е опростена с премахване на 1) спленектомия и тиреоидни нарушения, и 2) лимфангиомиоматоза, свързана пулмонална хипертония.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom