Брой 1/2021

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е неврология и психиатрия.

Началото на броя започваме с авторска статия, от която ще научите повече подробности за проблемите на деменцията във времето на Covid-19, автори: доц. М. Райчева, д.п., К. Стоянова, доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, д.м., акад. проф. д-р Л. Трайков, д.м.н. Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София.

Следващата статия насочва вниманието към психомоторните нарушения при ендогенни депресии, автори: клин. псих. Е. Хараланова, д.кл.пс., проф. д-р С. Хараланов, д.м., МУ- София, Катедра по психиатрия и медицинска психология; УМБАЛНП „Св. Наум“, Първа психиатрична клиника Международен институт по невронауки, Бад Кисинген – Германия.

В броя сме включили статия за eпилепсия с миоклонии на клепачите и абсанси (синдром на Jeavons), автори: гл. ас. д-р И. Александрова, проф. д-р В. Божинова, д.м., Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ – София, Катедра по неврология, Медицински факултет, МУ – София.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Кратка интервенция при пациенти с алкохолна употреба – приложение в български условия; Интервенции при разстройство от аутистичния спектър; Болков синдром при диабетна полиневропатия в общата медицинска практика; Психоанализа и хематология; Страданието на лекаря; Мозъчни артерио-венозни малформации при деца – представяне на клинични случаи.

Следва любопитна исторческа статия за Лудвиг Ван Бетховен (1770-1827) – патография на гения, автори: доц. д-р Д. Паскалев, проф. д-р Б. Галунска, доц. д-р Д. Петкова, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Хронична диария и спастични коремни болки (продължение от бр. 12/2020).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг