Брой 1/2024

5.00лв.

От първите страници на броя ще научите интересни факти за редкия клиничен синдром Visual snow syndrome, автори: проф. д-р С. Чернинкова, д.м., д.м.н., д-р Т. Ангелов, Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по Неврология, МУ – София.

Следващата авторска статия засяга темата за дементните състояния – клиника и лечение, автор: доц. д-р Р. Гайдарова, д.м., психиатър, УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен.

Следва статия за смесената деменция (деменция при болест на Алцхаймер и съдова деменция), автор: д-р М. Вълкова.

По темата на броя ще прочетете още: Диференциална диагноза на макроцефалията; Теория, практика и емпирика в психосоматиката; Афективно раздвояване при шизофренен аутизъм: ключ към механизмите на раздвоената психика; Специализирана програма за комплексно лечение на тревожни и панически състояния; Тревожните разстройства при деца и юноши.

В рубриката „За практиката“ ще прочетете следните статии: „Приложение на Insadent при лечение на пародонтит“, автор: д-р С. Добрева, стоматолог, гр. Ямбол; Магистралните лекарствени форми -остаряла практика или необходимост, автор: маг. фарм. А. Чолакиду, Медицински колеж, МУ – Плевен.

Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Оптимизиране на грижите за пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия“.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Водеща тема в този брой на списание GP News е неврология и психиатрия.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг