Брой 10/2023

5.00лв.

Началото на броя започва със статия за канцерогенния риск при затлъстяване и захарен диабет, автори: доц. д-р В. Карамфилова д.м., д-р И. Недева, д.м.

В първите страници на броя ще прочетете статия за проведени антропометрични проучвания върху ефекта на кисело мляко, подквасено с Lactobacillus bulgaricus, St. Termophilus и Bifidus essensis при лечение на затлъстяване, автори: доц. д-р Св. Ханджиев, д-р Г. Джикова.

Следва статия за човешкият чревен микробиом – физиологичен състав и функции, значение за патогенезата на затлъстяването и възможности за повлияване, автори: д-р В. Денчев, доц. д-р Т. Ханджиева-Дърленска, д.м.н.

По темата на броя ще прочетете още: Хранителна непоносимост, нетолерантност и алергия – практическа медицинска дискусия на данни от популярни диагностични тестове; Синдром на Бартер – литературен обзор и описание на клиничен случай при двумесечно кърмаче; Роля на пробиотиците в превенцията и лечението на Cоvid-19; Нарушения в хранителното поведение: анорексия нервоза и булимия нервоза.

В броя сме публикували и две офталмологични статии: Нови насоки в катарактната хирургия; Съвременни оперативни подходи при хирургично лечение на птеригиум.

В рубриката „За практиката“ ще прочетете полезна статия на тема „Imunobor Kids – дозови режими и клинични ползи“, автор: доц. д-р Г. Николов – оториноларинголог, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен.

Хипотетичният тест по клиничен случай в броя е продължение от бр. 9/2023 г. – „Предизвикателства в случаите на васкулит на малките съдове – диагностициране и лечение на пациентите“.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Централна тема в този брой на списание GP News е ендокринология.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг