Брой 10/2013

3.00лв.

В този брой на списание GP News ви представяме актуални новини с акцент ендокринология. В първите страници на специализираното издание доц. д-р К. Праматаров от медицински факултет към СУ “Св. Климент Охридски” разглежда детайлно паранеопластичните кожни симптоми и синдроми. Доц. д-р В. Христов, ендокринолог и нефролог, директор на медицински център “ПроВита” описва актуалните проблеми на диагностиката и лечението на диабетната нефропатия. Водещата тема на броя продължаваме с публикация за преждевременния (ранния) пубертет.

От доц. д-р М. Сираков от СБАЛАГ “Майчин дом” ще научите още за лечението на някои от най-често срещаните гинекологични проблеми при жената. В следващите страници на броя ще имате възможност да прочетете интересна статия за съвременното лечение на хеликобактер пилорната инфекция.

В рубриката “Актуално” обръщаме внимание на ваксинопрофилактиката и антиваксиналните движения. Във връзка с актуалната тема сме публикували различни мнения на водещи специалисти – д-р А. Кунчев, главен държавен здравен инспектор на Република България; доц. А. Галев, председател на Българското сдружение по превантивна медицина; доц. д-р Л. Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари; проф. д-р Т. Кантарджиев, директор на НЦЗПБ; доц. Н. Василев, началник на клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА. Темата коментира и проф. д-р М. Кожухарова, национален консултант по епидемиология.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” проф. д-р В. Петкова, доц. д-р М. Димитров и доц. д-р И. Николова от Фармацевтичния факултет към МУ – София разглеждат подробно ползите, рисковете и перспективите на хормонозаместителната терапия.

В рубриката “За практиката” д-р В. Павлова от клиниката по дерматология и венерология към МУ – Плевен описва ефекта от приложението на Daivobet Gel при лечението на псориазис. В рубриката сме включили и публикация за приложението на имуностимулатори в детско-хирургичната практика за бързо зарастване на оперативни рани.
Всички статии в списание GP News са разработени от водещи наши и чуждестранни специалисти в областта на медицината, които имат богат клиничен опит.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг