Брой 10/2016

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е дерматология. Началото на броя започваме със статия от проф. Л. Митева, Катедра по дерматология и венерология, МУ – София, която разглежда пиодермиите в детска възраст. От доц. Л. Дурмишев, Катедра по дерматология и венерология, МУ – София, ще научите какви са кожните прояви при lupus erythematosus.

Темата на броя продължаваме със статия от чл. кор. проф. д-р Н. Цанков и д-р И. Богданов за псориазисът като системно заболяване. Доц. Р. Дърленски, доц. Ж. Казанджиева и д-р М. Герговска описват диагностичния и терапевтичен алгоритъм при екзема на ръцете.

От доц. Ж. Казанджиева, доц. С. Марина и д-р К. Семкова, Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – София, ще научите повече подробности за съвременното лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст.

В следващите страници на броя сме включили статия за приложението на дерматоскопията (трихоскопията) при микоза на окосмената част на главата, автор проф. д-р Х. Добрев, както и статия за хомоцистеин и коморбилитет при псориазис – взаимовръзки и корелации, автори проф. Л. Митева, д-р И. Попова и В. Лозанов.

Проф. Л. Митева, доц. Л. Дурмишев и д-р И. Шаркова описват фототерапeвтичните методи в комплексното лечение на псориазис, а д-р Д. Русинова – дерматолог и д-р С. Рачев – патолог, представят клиничен случай на жена с инвазивен лобуларен карцином на млечната жлеза с ангажиране на кожата и кожни метастази.

От авторската статия на проф. С. Василева, Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – София, ще научите повече подробности за ролята на цинка в дерматологичната практика.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” доц. И. Николова, ас. Л. Маринов и гл. ас. Ю. Войников, Фармацевтичен факултет към МУ – София, представят информация за употребата на зеленоуста мида (Perna canaliculus) в терапията на възпалителни ставни заболявания.

Проф. З. Кълвачев обръща внимание на ролята на някои бактерии (вкл. патогенни), за поддържане на кожната хомеостаза.

В броя сме включили клиничен случай на пациент с безсъние (продължение от бр. 9/2016).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг