Брой 2/2019

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е АГ и неонатология с подтема Хранене и диететика.

От първите страници на медицинското издание ще научите повече подробности за трите съвременни и иновативни метода за ранна диагностика в акушерството и гинекологията, станали достъпни и в България през 2018 г. В началото на броя сме включили и статия с автор доц. д-р Р. Георгиева, д.м., Клиника по неонатология, Университетска Детска Болница, МУ – София, на тема Привидно животозастрашаващи състояния при новородени деца и кърмачета. Следващата авторска статия засяга темата за сакроколпопексия за лечение на генитален пролапс.

Темата на броя продължава със статия за Цезаровото сечение – операция, съхраняваща здравето на майката и живота на плода или планирано раждане за модерната жена?

Следват статии за „Внезапен неочакван постнатален колапс“; „Разработване на въпросник за скринингово изследване на нарушенията на дишането, свързани със съня по време на бременност“; „Инфекция с СМV по време на бременност“; „Продължителността на съня повлиява мъжката фертилност“; „Урогенитален комплекс при менопауза – значение и терапевтичен подход“.

Броят продължаваме със статия от проф. д-р Д. Байкова, д.м., Специалист по Хранене и диететика, Факултет по Обществено здраве, Медицински университет – София, на тема Актуални насоки за реализиране на националните ни стратегии за здравословно хранене.

Подтемата на броя продължава със следните статии: „Ролята на антиоксидантите в профилактиката и лечението на метаболитни и сърдечно-съдови заболявания“; „Съвременни тенденции в лечението на затлъстяването“.

В рубриката „За практиката“ сме включили практична статия на тема: „Фусидин – повече от петдесет години клинична полза“.

В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от проф. д-р Хр. Одисеев д.м.н., проф. д-р В. Дойчева, д.м.н., проф. д-р Т. Димитрова, д.м., за Варицела и нейната ваксинопрофилактика.

В броя сме публикували тест по клиничен случай – Приложение на последна информация при взимане на решения за лечение на желязодефицитна анемия (продължение от бр. 1/2019).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг