Брой 2/2021

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е АГ и неонатология.

От първите страници на броя ще научите повече подробности за поведението и третирането при Covid-19 положителни или суспектни бременни, автори на статията: д-р Г. Дикова и д-р И. Диков, СБАЛАГ „Майчин дом” – София.

Следващите две авторски статии отново насочват вниманието към Cоvid-19 и бременност – полезни препоръки към общопрактикуващи лекари, акушерки и акушер-гинеколози, и полезни препоръки към настоящи и бъдещи майки, автори: д-р Р. Велев, д. м. и д-р Р. Стоичкова, II САГБАЛ Шейново – София.

Броят продължаваме със статия за SARS – CoV – 2 (Covid-19) инфекция при новородени деца, автор: доц. д-р Р. Георгиева, Клиника по неонатология, СБАЛДБ.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Ранни стратегии на хранене като условие за профилактика на алергичните заболявания в ранната детска възраст; Рeпродуктивна психиатрия; Инконтиненция на урината при жената – митове, факти, противоречия; Използване на изкуствен интелект (AI) и съвременните платформи за дигитален маркетинг за подобряване на ежедневната комуникация и удовлетвореността на пациентите на АГ болница; Уроинфекции: видове и някои фармакотерапевтични възможности.

Следва практична статия от проф. д-р Х. Одисеев, д.м.н. със заглавие „Становище относно патогенезата на паротитните менингити”.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Клиничен случай на момче на седем години с агресивно поведение, което изпитва трудности при участие в групови дейности.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг