Брой 2/2023

5.00лв.

Началото на броя започва със статия с примери от практиката, които се отнасят за прекарани рецидивиращи инфекции в детската възраст и критерии за абнормност, автори: д-р К. Генкова, д-р В. Папочиева, доц. д-р Г. Петрова, д.м., Клиника по педиатрия УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, МУ – София.

От следващата авторска статия ще научите какви са новите препоръки за лечение на бронхиолит, автори: д-р Д. Митева, д.м., проф. д-р П. Переновска, д.м.н., доц. д-р Г. Петрова, д.м., Клиника по педиатрия, УМБАЛ” Александровска”- София.

Броят продължава със статия от д-р А. Ничева, д.м., Втора МБАЛ, Детска клиника – София, на тема: Бронхиектазии – причини, симптоми и лечение в детска възраст.

Темата на броя продължава със следните авторски статии: Белодробен абсцес в детска възраст; Как да разпознаем и проследяваме пациенти с муковисцидоза в ерата на новите медикаменти; Коремна болка в детска възраст; Хепатоспленомегалия в детска възраст; Хистаминов интолеранс; Хирургична патология на пъпа; Други Ковид инфекции, различни от Covid-19 (SARS-CoV-2).

В рубриката „За практиката” сме включили следната практична статия: Приложение на Imunobor Kids Syrup при лечение на деца с дихателни инфекции, автори: д-р В. Папочиева, проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия УМБАЛ „Александровска“ – София.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Диагностициране на пулмонална хипертензия и най-добрите практики при съвместните грижи с експертни центрове.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Централна тема в този брой на списание GP News е педиатрия.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг