Брой 3/2021

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е педиатрия.

Началото на броя започваме със статия, от която ще научите защо педиатрите не следват изцяло протокола за диагностика и лечение на бронхиолит с бронходилататори, автор: д-р С. Милева, Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска“ – София.

От първите страници на броя ще научите повече подробности за орбиталните тумори в детска възраст, автор: проф. д-р С. Чернинкова, д.м.н., Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска“ – София.

Следва авторска статия с информация за субакутен склерозиращ паненцефалит – тежко усложнение на морбилна инфекция, автори: гл. ас. д-р И. Александрова, проф. д-р В. Божинова, д.м.

В броя сме включили статия, описваща клиничен случай на хипомагнезиемии в детската възраст, автори: д-р Е. Стоева, доц. д-р Р. Маркова.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Мускулната дистрофия тип Дюшен не засяга само момчета; Дeфицит на витамин „В 12“ и промени в нервно-психическото развитие на децата; Бронхо-пулмонална дисплазия в неонаталния период и ранна детска възраст; Циклично повръщане при деца – епизодичен синдром, който може да се асоциира с мигрена в детска възраст.

Следва практична статия от проф. д-р Х. Одисеев, д.м.н., свързана с актуалната световна тема: Ваксини срещу COVID.

От доц. д-р Д. Паскалев, д.м., МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ще научите любопитни исторически факти за Theodor Escherich (1857-1911) и Escherichia coli.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Клиничен случай на момче на седем години с агресивно поведение, което изпитва трудности при участие в групови дейности (продължение от бр. 2/2021 г.).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг