Брой 3/2016

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е психиатрия. В първите страници на медицинското издание доц. д-р С. Хараланов, Катедра по психиатрия, УМБАЛНП „Св. Наум“, Първа психиатрична клиника, МУ – София, описва латентната биполярност при униполярни депресии – диагностично и терапевтично значение. В следваща публикация доц. д-р Д. Терзиев, УМБАЛ “Александровска”, клиника по детска психиатрия “Св. Никола”, Катедра по психиатрия, МУ – София, разглежда рисковите поведения и ситуации при юноши и деца, налагащи спешна консултация и интервениране. Темата на броя продължаваме със статия за оксидативния стрес и депресия след инсулт с авторски екип доц. д-р П. Маринов и д-р Д. Комсийска.

Със статията си озаглавена „Трудните пациенти“ д-р М. Тарейн, Клиничен психолог – Председател на Българската асоциация по онкопсихология, описва подробно взаимоотношенията между лекаря и пациента. Висококвалифицирани медицински специалисти от Клиника Психиатрия, ВМА – София, разглеждат теоретичните основи, физиологичните и патофизиологичните механизми на стреса. Д-р Райнов засяга темата за психиатричните разстройства в педиатричната оториноларингологична практика.
В рубриката „Нашето интервю“ доц. д-р Димитър Терзиев, Национален консултант по детска психиатрия и Началник на дневно отделение към Детска психиатрична клиника „Св. Никола” на УМБАЛ „Александровска“, разказва за най-честите проблеми в областта на детската психиатрия.

В рубриката “За практиката” д-р П. Златева, дерматолог, МБАЛ “Св. Анна” – София, представя клинични доказателства за едногодишна ефективност и безопасност при приложение на Daivobet в локалното лечение на псориазис. В рубриката сме включили полезна информация за хиперлипидемията при деца с нефротичен синдром.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” доц. д-р И. Николова, гл. ас. Ю. Войников и ас. Л. Маринов, Фармацевтичен факултет към МУ – София, разглеждат нежеланите ефекти на антипсихотиците.

Проф. д-р З. Кълвачев представят любопитна информация за Kу-синдром на хроничната умора (Ку-СХУ).

В броя сме включили клиничен случай на пациент с метастатичен меланом.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг