Брой 4/2024

5.00лв.

Броят започва със статия за терапия на хепатоцелуларен карцином според BCLC и новата концепция за мултипараметрична терапевтична йерархия, автори: д-р Г. Хинкова, д-р М. Конакчиева, д.м., доц. д-р А. Кацаров, д.м., проф. д-р К. Кацаров, д.м.н., Клиника по гастроентерология и хепатология, ВМА – София.

Следва авторска статия за ролята на неинвазивните биомаркери в диагнозата на алкохол-асоциираната чернодробна болест, автори д-р Р. Гледжарска, д-р М. Конакчиева, д-р А. Милчев, Клиника по гастроентерология, Клиника Втора Коремна Хирургия, ВМА – София.

От проф. д-р И. Коцев, д.м.н., Клиника по гастроентерология, МБАЛ – Варна, ще научите повече подробности за фекална инконтиненция.

По темата на броя ще прочетете още: Порфирия: клиника, диагностика и лечение; Ендоскопска субмукозна дисекция – иновативен метод на лечение на ранни стомашни неоплазии; Страничните действия от приема на ИПП – мит или реалност?; Роля на изкуствения интелект (AI) в скрининга за колоректален карцином; Добре ли е черният дроб – неинвазивна оценка с Фиброскан; Нарушения в обмяната на цинк при алкохолна зависимост и възможности за терапевтичното им повлияване.

В рубриката „За практиката“ ще прочетете полезна практична статия на тема: „Лечение на микотичен вулвовагинит при пациентки с придружаващи рискови фактори – личен опит“.

Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Повишени грижи при ревматични заболявания – предизвикателства“ (продължение от бр. 3/2024).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Централна тема в този брой на списание GP News е гастроентерология.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг