Брой 4/2015

10.00лв.

В отговор на големия интерес от страна на различни специалисти в областта на медицината екипът на списание GP News ви представя монография на д-р Димитрина Тодорова Едрева, д.м. на тема Аденоидни вегетации и акустична ринометрия.

Повече от 10 години д-р Едрева се занимава с проблемите на аденоидните вегетации и оперативното и неоперативното им лечение. В тази връзка е разработена обективна методика на изследване чрез акустична ринометрия.

В предлагания труд се прави сравнение с други обективни методи (латерална рентгенография и ендоскопия на носоглътката) и се подчертава безопасното прилагане, многократното изследване и точните данни при определяне хипертрофията на назофарингеалната тонзила.

Анализират се лечебните резултати на аденоидните вегетации под контрола на акустичната ринометрия. В научноизследователския труд, посветен на цялостно комплексно изследване на проблема се съдържат оригинални теоретични изследвания на високо научно равнище. При всички групи за диагноза и диференциална диагноза е използвана многократно акустична ринометрия, като в по-трудни случаи тя е допълвана с латерална рентгенография на черепа и ендоскопия на носа и носоглътката. Монографията е предназначена за специалисти по оториноларингология, общопрактикуващи лекари и педиатри и е отпeчатана от медицинско издателство MEDBOOK, което издава и списание GP News.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг