Брой 5/2020

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е кардиология.

В началото на броя сме включили интересна статия за адювантна интравенозна терапия с витамин С и озон при пациенти с COVID-19 инфекция, автор: проф. д-р И. Петров, д.м. УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“, Сърдечносъдов център – София.

Следва статия за ефектите на коронавирус инфекция върху сърдечносъдовата система, автори: доц. д-р Я. Симова, проф. д-р И. Петров, д.м. УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“, Сърдечносъдов център – София.

Актуалната тема с коронавирус инфекцията продължаваме с авторска статия от д-р М. Пехливанова, Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология към УМБАЛ Софиямед – София със заглавие „Поведение при пациенти със сърдечносъдови заболявания в условията на COVID 19 пандемия”.

Темата на броя продължаваме със следните статии: Препоръки за проследяване на пациенти със сърдечносъдови заболявания при прилагане на потенциално ефективни медикаменти за лечение на COVID-19, с оглед редуциране на риска от удължаване на QT интервала и внезапна сърдечна смърт; Минимално инвазивна и иновативна хирургия на аортна клапа; Влияние на централното аортно налягане от антихипертензивната терапия; Ендоваскуларно лечение на аортна дисекция тип А; Сърдечна амилоидоза – подценявано заболяване със съвременна диагностика и лечение; Фамилна хиперхолестеролемия и PCSK9 инхибиция; Пристъпно предсърдно мъждене и НОАК – клиничен случай; Резистентна хипертония – механизми на възникване и методи на лечение; Физическа активност и сърдечносъдова система – потенциални ползи в корекцията на рисковите фактори.

В рубриката „За практиката“ сме включили следните полезни статии: Място на Fucidin при лечение на акне, автор: д-р Х. Хайдудова, дерматолог УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен; Принос на Entan за профилактика и лечение на съдови увреди при COVID-19, автори: проф. д-р С. Тишева, Ръководител катедра кардиология, пулмология и ендокринология, МУ – Плевен, Началник клиника кардиология и ревматология – УМБАЛ ”Г. Странски” – Плевен, д-р К. Господинов, Клиника по кардиология и ревматология, УМБАЛ ”Г. Странски” – Плевен.

В рубриката „Света на вирусите” проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н. предоставя информация за преболедуване от вируса Ебола.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай (продължение от бр. 4) – Случай на локално напреднал недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг