Брой 5/2021

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е кардиология.

Началото на броя започваме със статия за сърдечносъдово засягане при пациенти с Covid-19, автори: д-р Т. Вълова, полковник проф. д-р И. Даскалов, д.м., доц. д-р Л. Демиревска, д.м., Клиника по Кардиология, ВМА – София.

От авторската статия на д-р З. Василева, проф. д-р А. Кънева, д.м., Клиника по детска кардиология, НКБ – София, ще научите повече подробности за кардиологично засягане в рамките на мултисистемен инфламаторен синдром при децата с Covid-19.

Следва статия за роля на трансезофагеалната ехокардиография при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, автори: проф. д-р Н. Златарева, проф. д-р И. Петров, д.м.н., д-р В. Константинов, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Сърдечносъдов Център – София.

В броя сме включили статия за хирургично лечение на заболявания на митралната клапа – нови хоризонти, автори: д-р А. Келчев, д-р Я. Гецов, проф. д-р И. Петров, д.м.н.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Ендоваскуларно лечение на травматична каротидокавернозна фистула при 20-годишен пациент в кома; Meтаболитна терапия при сърдечна недостатъчност: Креалкалин, Ко-ензим Q10 и Д-рибоза; Мистерията HDL-холестерол: каузалност срещу функционалност; Голямото терапевтично предизвикателство – модулирането на HDL-холестерола; Pitavastatin – различният статин; Интермитентното гладуване като помощно средство в корекцията на сърдечносъдовите рискови фактори.

Следват полезни статии за практиката, от които ще научите за връзката между затлъстяване, имунна защита, различни хранителни фактори и Covid-19, автори: И. Калинкова, доц. д-р Т. Ханджиева-Дърленска, д.м. Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ– София и новости в лечението на хроничен лимфедем, автори: доц. д-р В. Брощилова, д-р Е. Найденова, доц. д-р В. Кантарджиев.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Повръщане, тремор и летаргия: диагностициране и лечение (Продължение от бр. 4/2021).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг