Брой 5/2024

5.00лв.

От първите страници на броя ще научите интересни факти за предсърдната кардиомиопатия – роля на ЕКГ и ехокардиография в клиничната практика, автори: д-р А. Боризанова, проф. д-р Е. Кинова, д.м., чл. кор. проф. д-р А. Гудев, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София, Катедра по Спешна медицина, МУ – София.

Следва авторска статия за вторично ангажиране на сърдечно-съдовата система при различни заболявания – oт нормална адаптация до патологични промени, автори: д-р Б. Кръстев, д-р Н. Спасова, чл. кор. проф. д-р А. Гудев, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, МУ – София.

По темата на броя ще прочетете още: Актуални стратегии в липидопонижаващата терапия при високорискови пациенти; Предсърдна кардиомиопатия – определение, полови различия и образни методи за диагностика; Клинична стратификация на пациентите с HfpEF; Женски пол и свързани с него кардиометаболитни нарушения; Вродени сърдечни малформации при тризомия 21; Бременност и артериална хипертония. Основни насоки за лечение.

Хипотетичният тест по клиничен случай в настоящия брой е на тема „Оценка на пациент с чернодробна фиброза“.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Водеща тема в този брой на списание GP News е кардиология.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг