Брой 5/2015

3.00лв.

В този брой на списание GP News ви представяме актуални новини с водещи теми урология и педиатрия. В началото на броя чл. кор. проф. д-р Ч. Славов от Медицински факултет към МУ – София засяга темата за свръхактивния пикочен мехур – фикция или реалност. В централната тема на медицинското издание сме включили и публикация от доц. д-р М. Георгиев от УМБАЛ “Александровска” за роботно-асистираната урологична хирургия – история и предимства. Темата на броя, свързана с урологията продължаваме със статия за лазерната терапия при лечение на доброкачествена простатна хиперплазия. От доц. д-р А. Буева ще научите подробности за профилактиката на инфекциите на отделителната система в детска възраст. Специално за педиатрите в настоящия брой сме включили публикация за депресията в детска и юношеска възраст. Ще научите и какви са последиците от пасивното тютюнопушене при деца. Доц. д-р Хр. Одисеев обръща внимание на актуалната тема за бактериофагитерапията.

В статията си, посветена на вирусите, проф. д-р З. Кълвачев описва уро-гениталните инфекции с човешки папиломни вируси при мъжете.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” проф. д-р В. Петкова, доц. д-р М. Димитров и доц. д-р И. Николова от Фармацевтичния факултет към МУ – София, заедно с техни асистенти описват детайлно възможностите на фитотерапията при лечение на някои урологични заболявания.

В рубриката “За практиката” д-р Н. Събев, директор на дирекция “Медицински дейности” към РЗИ – Русе, представя информация за повишения индекс на телесна маса – нива, честота и разпространение в общността. В рубриката сме включили и публикация за приложението на Daivobet Gel при лечение на Psoriasis inversa.

В този брой на списанието Ви представяме клиничен случай (продължение от брой 3/2015 г.) на момче с алергия и подход за ефективното й лечение.

Всички статии в списание GP News са подготвени от видни специлисти в областта на медицината с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг