Брой 6/2021

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е дерматология.

В началото на броя сме публикували статия, от която ще научите повече подробности за съвременната проактивна терапия на атопичен дерматит, автор: проф. д-р Л. Митева, д.м., ръководител катедра по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска” – София.

Следващата авторска статия засяга темата за характеристиката на кожните прояви при Cоvid-19, автори: д-р Д. Серафимова, д.м., д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – София, Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Александровска“ – София.

В броя сме включили статия за отражението на Cоvid-19 върху хода, тежестта и прогнозата на пемфигус – анализ и практически насоки, автори д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р С. Василева, д.м., д-р М. Шахид, д.м., д-р Д. Серафимова, д.м. проф. д-р Л. Митева, д.м. Катедра по дерматология и венерология, МФ, Медицински Университет – София.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Инфекции на кожата и лигавиците, предизвикани от човешки папиломни вируси; Склеродермия – много повече от само кожно заболяване; Varicella при пациентка с хронична лимфолевкоза; Фототерапевтични методи в дерматологичната практика; Слънцезащита и Витамин Д; Carcinoma Basocellulare – съвременни терапевтични възможности; Psoriasis pustulosa; Алопеция ареата – основни аспекти и новости в терапията; Дeрматози на бременността.

Следва полезна статия за практиката, от които ще научите полезна информация за появата и динамиката на антителата срещу коронавируса SARS-CoV-2, автор: проф. д-р Х. Одисеев, д.м.

От доц. д-р Д. Паскалев, д.м. и доц. д-р Д. Петкова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ще научите любопитни исторически факти за Акромегалия и гигантизъм: кратка история от библейските времена до днес.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Лечение на пациент с диабет тип 2, инфаркт на миокарда и хипертония.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг