Брой 7/2019

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е пулмология.

От първите страници на медицинското издание ще научите повече подробности за новостите след Шестия световен симпозиум по пулмонална хипертония, автори на статията са д-р В. Димитрова, д.м., доц. д-р Д. Петкова, д.м., доц. д-р В. Стратев, д.м., Клиника по пулмология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.

Следващата авторска статия е с фокус върху клиничното приложение на биомаркерите при бронхиална астма, автор: доц. д-р В. Юрукова, д.м., Катедра по белодробни болести, МУ – София, МБАЛББ „Света София“ ЕАД – София.

Темата на броя продължаваме със следните статии: Хронична кашлица – оценка и поведение; Понятие за „тежка астма“ и биологично лечение с Omalizumab; Как и дали лекуваме „съвременно“ децата с бронхиолит…; Какво ново в GINA 2018?.

Следват четири авторски статии с кардиологична насоченост: Плейотропни ефекти на GLP-1 RAs; Триглицеридите като допълнителен рисков фактор за развитието на атеросклероза и сърдечносъдови заболявания; Инфекциозен ендокардит – съвременни тенденции и метаморфоза на заболяването; Химиотерапия и кардиотоксичност.

В рубриката „За практиката“ сме включили практична статия на тема: Сравнителен анализ на локалните антипруригинозни средства.

В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от д-р Хр. Христов с полезна информация за вируса Ебола.

В броя сме публикували тест по клиничен случай – Системен подход при лечение на аксиален спондилоартрит (продължение от бр. 5).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг