Брой 7/2022

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е дерматология.

Началото на броя започва със статия за кожните проблеми по време на пандемия от COVID-19, автор проф. д-р Л. Митева, д.м., ръководител на катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

От първите страници на списанието ще научите повече подробности за наследствени генодерматози, асоциирани с появата на кожни тумори, автори: д-р М. Сълева, доц. д-р Л. Дурмишев, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

Следва статия с практически насоки и мултидисциплинарен клиничен подход при пациенти с псориазис, автори: доц. д-р К. Дреновска, д.м., д-р Д. Серафимова, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет, МУ – София.

Следващата авторска статия насочва вниманието към лечението на атопичен дерматит по време на преконцепция, бременност и кърмене, автори: д-р М. Шахид, д.м., доц. д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р С. Василева, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

Темата на броя продължава със следните авторски статии: Полиморбидност при псориазис – основа на мултидисциплинарен клиничен подход; Паранеопластичен пемфигус в асоциация с цитостатична терапия; Андрогенна алопеция – лечение и рискове; DRESS синдром; Остра генерализирана екзематозна пустулоза (AGEP); Сарком на Капоши – клиничен случай с обзор в литературата; Дeрматофитни инфекции на кожата; Mycosis fungoides или „Великият имитатор“ II: кога да подозираме периферен Т-клетъчен лимфом на кожата?.

В рубриката „За практиката” сме включили авторска статия, която ще ви е от полза в клиничната практика: Съдова патология на ретината при пациенти с Covid-19 и ролята на Entan в профилактиката, автор: доц. д-р Д. Казакова, Катедра по хирургия, Университетска болница „Лозенец“ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг