Брой 8/2020

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е ендокринология.

Темата на броя започваме със статия за метаболитните ефекти на различните сортове канабис, Cannabis sativa L, автор: проф. д-р Д. Байкова, д.м., Специалист по хранене и диететика, МЦ “Марковс“ – София.

От следващата авторска статия ще научите повече подробности за клинично нефункциониращите хипофизни аденоми, автори: проф. д-р С. Захариева, д.м.н., доц. д-р А. Еленкова, д.м., Катедра по ендокринология, Медицински Факултет, МУ – София, Експертен център по Редки Ендокринни заболявания.

В настоящия броя сме поместили ревизирана класификация на захарния диабет и значението й за клиничната практика.

Броят продължаваме със следните статии: Фармакогенетични механизми за избор на лекарство за лечение на захарен диабет тип 2; Медикаментозни подходи за превенция на захарния диабет; Какви са реалните възможности на някои диетични режими в лечението на захарния диабет тип 2; Антиоксидантният облик на балканската диета; Позиция на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването спрямо пандемията с COVID-19, публикувана в Obesity Facts 2020, брой 13; Актуален поглед върху дислипидемиите, според последните препоръки на ESC/EAS 2019 – част 1; Железен дефицит, желязодефицитна анемия и хранене; Насоки за хранене при хиперурикемия и подагра.

В рубриката „За практиката“ сме включили статия за Tacrolimus – калциневринов инхибитор с висок профил на безопасност в дългосрочна терапия на деца с атопичен дерматит, автори: доц. д-р З. Демерджиева, д.м., д-р Д. Черкезов, Клиника по дерматология и венерология, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда – София.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Свеждане до минимум влиянието на нежелани събития, свързани с имунитета и максимизиране на ефикасността: Неврологичната токсичност.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг