Брой 8/2016

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е офталмология. В първите страници на медицинското издание Ви представяме статия от aкад. П. Василева и д-р К. Рачева, СОБАЛ „Акад. Пашев” – София, за предна исхемия на зрителния нерв – асоциация със системни заболявания и диференциална диагноза.

От проф. Н. Сивкова, Катедра по очни болести, Медицински Университет, Университетска очна клиника, УМБАЛ ”Св. Георги” – Пловдив, ще научите какви са рисковете при отсрочване на операцията за катаракта.

В рубриката “Нашето интервю” проф. Божимир Петровски, началник Клиника по очни болести, Университетска болница „Лозенец“, разказва за рисковете за очното здраве от повсеместната компютаризация и развитието на технологиите.

Темата на броя продължаваме със статия от акад. П. Василева и д-р M. Ванкова, СОБАЛ „Акад. Пашев” – София, за конгенитални меланоцитни невуси – клиничен случай с гигантски меланоцитен невус с ектропион на клепача. Aкад. П. Василева и д-р И. Георгиев представят клиничен случай на ангиоидни стрии на ретината.

От проф. И. Петкова и д-р А. Георгиева, Очна болница „Зора“, ще научите кои са новите хоризонти в лечението на макулната дегенерация, свързана с възрастта. Екип специалисти от Медицински институт на МВР, Отделение по Очни болести – София описват изследване на слъзния филм с корнеален топограф. От авторската статия на доц. А. Попова, УМБАЛ “Александровска” – София, ще научите кoга да изследваме детето за кривогледство? В броя сме включили интересна статия за видовете и симптомите на конюнктивит.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” доц. И. Николова, гл. ас. Ю. Войников и ас. Л. Маринов, Фармацевтичен факултет към МУ – София, разглеждат лекарство-индуцираните промени в зрението.

В рубриката “За практиката” сме публикували две практични, авторски статии: „Фамилия Feminorm – качествено ново решение за менопауза“, автор доц. Й. Попов, ръководител катедра по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен; „Роля на локалните антибиотици при лечение на фурункули“, автор д-р Д. Грозева, главен асистент – Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Университет „Ангел Кънчев“ – Русе.

Проф. З. Кълвачев представя информация за паратрахома (конюнктивит с включвания).

Тестът по клиничен случай е продължение от бр. 7/2016 – „Подход за лечение на остри бактериални инфекция на кожата, основан на клиничен случай“.
Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг