Брой 9/2022

3.00лв.

Броят започва със статия за автоинфламаторните заболявания и периодичния фебрилитет при PFAPA-синдром и SURF, автори д-р М. Ганева, д.м., проф. д-р Ст. Стефанов, д.м., Клиника по ревматология, хематология и кардиология, СБАЛДБ, МУ – София.

От първите страници на списанието ще научите повече подробности за терапевтичната стратегия при деца с ювенилен идиопатичен артрит, автор: д-р К. Темелкова, Клиника по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ, МУ – София.

Следва статия за метаболитното костно заболяване остеопороза – диагноза и лечение, автор: доц. д-р Цв. Петранова, д.м., председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Катедра по Ревматология, УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски”, МУ – София.

Следващата авторска статия насочва вниманието към остеоартрозата – променящото се лице на ставната дегенерация: автори: д-р Р. Несторова, доц. д-р Цв. Петранова, д.м., доц. д-р И. Шейтанов, д.м.

Темата на броя продължава със следните авторски статии: Възпалително-ставни болести и сърдечносъдови прояви – съществува ли връзка между тях; Мекотъканен ревматизъм; ANCA асоциирани васкулити – как ги разпознаваме и как протичат при българската популация.

В рубриката „За практиката” сме включили клинично наблюдение, проведено и представено от проф. д-р Ц. Дойчинова, д-р И. Петкова, д-р Е. Смирнова: Повлияване на имунната дисрегулация, възпалението, тромботичния риск и безсънието при COVID-19 с природна терапия.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Централна тема в този брой на списание GP News е ревматология и ставни заболявания.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг