Ставната ехография

Ставната ехография
468×60 – top

Брой 12/2007

Д-р Р. Несторова
Ревматолог, секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза

Преди години едва ли някой е предполагал, че ултразвуковата диагностика (соногра­фия) ще намери такова широко приложение в медицината. Днес този метод се използва рутин­но в почти 8сички медицински специалности: карди­ология, гастроентерология, нефрология, ендокринология, акушерство-гинекология, съдова медици­на, урология и др. Ортопедите я използват за скри­нинг на всички новородени, с оглед ранна диагноза на бродената луксация на тазобедрената стаба.
Артросонографията (АСГ) е важна методика в ежедневната работа и на съвременния ревмато­лог. Тя е една от най-добрите образни техники, поради следните важни предимства:
♦ липса на йонизираща радиация,
♦ възможност за побторяемост (мониториране на хода на болестта и самата терапия),
♦ динамичен ултразвук (оценка на структурите при движение на ставата),
♦ ниска цена,
♦ инвазивни процедури на ставно и околоставно пространство под ултразвуков кон­трол.
Ставната ехография се реализира с високочестотен трансдюсер (7.5-20 MHz).
Главна особеност наУЗ-вълни е високата им честота и малка дължина на вълната, благодарение на което могат да се излъчват във вид на тесен сноп лъчи, по чието разпространение и поглъщане от различни среди получаваме ценна информация за структурата на средата.

За артросонографиста е особено важно да позна6а анатомията на ставата, но също и соноанатомията, т.е. да е наясно кои анатомични структури е възможно да идентифицира с тази мето­дика, тъй като не всички са достъпни за оцен­ка. Опитният ехографист знае точно какво и как да търси в дадена става. Също така трябва да е запознат и със сонопатоанатомията, т. е. иден­тификация на патологично променени ставни и околоставни тъкани.

Всички стави на горни и долни крайници са дос­тъпни за изследване с ултразвук. Особено ценен е методът в идентифицирането на увреждания в стави и околоставни тъкани, при които физикалният преглед е с ниска прецизност. Пример в това отношение е раменната става и ротаторният маншон.
Приложението на ставната ехография в областта на ревматологията е широко:
♦ остеоартроза;
♦ възпалителни ставни заболявания (ревматои­ден полиартрит, псориатичен артрит, реактивни артрити, болест на Бехтерев);
♦ подагра, псевдоподагра, хондрокалциноза;
♦ мекотъканен ревматизъм (периартрити, бурсити, тендинити, компресивни невропатии, теносиновити и др.);
♦ колагенози (тук е силата на Доплера за иден­тификация на съдовите лезии).
АСГ дава оценка на:
♦ ставно пространство (разширява се при синобити и изливи), ставна капсула;
♦ хрущялно покритие (загуба на хомогенност, неясни граници, редукция, неравности на субхондралната кост);
♦ лигаментарен и сухожилен апарат (руптури, субруптури, оток в сухожилното влагалище, тендинопатии, калцификати, луксации и сублуксации);
♦ инсерции (пълни и непълни руптури, ентезопатии, калцификати);
♦ бурей (бурсити, с възможност за оценка на давност);
♦ мускули (руптури и субруптури, калцифика­ти);
♦ ерозии на ставните повърхности (рентгенографията е късен метод за открибане на еро­зии);
♦ активност на възпалението активният синобит може да се визуализира с цветен Доплер (повишена синобиадна перфузия), а при неактимния е налице само синобиадна пролиферация.
Най-мажните структури, които се идентифицират и оценяват в областта на ставите на горни и долни крайници, са:

Раменна става
АСГ дава оценка на:
♦ ротаторния маншон,
♦ субакромиалната субделтоидна бурса (САСДбурса),
♦ сухожилието на бицепса (дългата глава),
♦ ставно пространство, хумер. глава, хр. покритие, ставна капсула,
♦ акромиоклавикуларна става.

Лакетна става.
АСГ дава оценка на:
♦ хумерорадиална и хумероулнарна стаба, кап­сула;
♦ fossa olecranii,
♦ bursa olecranii,
♦ меки тъкани около латералния и медиален епикондил,
♦ п. ulnaris,
♦ мускулен апарат около ставата.
Китка.
АСГ дава оценка на:
♦ карпален тунел, флексорни сухожилия, п. medianus,
♦ екстензорни сухожилия,
♦ радио-улно-карпална става.

Ръка.
АСГ дава оценка на:
♦ сухожилия на пръстите екстензорни и флексорни, колатерални лигамени,
♦ МКфС, ПИфС, ДИфС (стави на пръстите),
♦ палмарна фасция.

Тазобедрена става.
АСГ дава оценка на:
♦ ставно пространство и околоставни тъкани,
♦ трохантер и перитрохантерни бурей.

Колянна става.
АСГ даба оценка на:
♦ супра, пара, инфра и препателарни бурей,
♦ сухожилен и лигаментарен апарат,
♦ ставно пространство, хрущялно покритие и околоставни тъкани,
♦ менискуси,
♦ fossa poplitea.

Глезен и пета.
АСГ дава оценка на:
♦ ставно пространство,
♦ мускули: т. tibialis ant., т. tibialis post, mm. peronei,
♦ ахилесово сухожилие,
♦ бурей,
♦ calcaneus

Стъпало.
АСГ дава оценка на:
♦ плантарна фасция,
♦ стави на пръстите МТфС, ПИфС, ДИфС,
♦ флекс., екстенз. сухожилия, колатер. лигаменти.
В ежедневната практика на ревматолога артросонографията е незаменима за ранната диагно­за, мониторане хода на болестта и проследяване ефекта от терапията. възможността за локални апликации на депо-кортикостероидни медикаменти и анестетици в определени околостабвни структури и в самата ставна междина, както и на хиалуронова киселина в ставното прос­транство под УЗ-контрол, е важно приложение на метода.

750×422
750×422

Свързани новини

1 Коментар

  1. Мариана Рибарска

    Не съм медицинско лице, но статията ми показа как може да се диагностицират точно и без ЯМР , измененията при травма на опорнодвигателния апарат. Конкритно, аз имам имплант на гръбначния стълб и не може да ми се направи ЯМР. До сега нито един ортопед не ми е предложил ултразвуковата диагностика. Благодаря за ценната информация и се надявам да се оборудват клиниките по ревматология не само в София!

    Reply

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom