Профилактика на съдови мозъчни инциденти при пациенти с онкологични заболявания

Профилактика на съдови мозъчни инциденти при пациенти с онкологични заболявания
468×60 – top

Брой 2/2020

Д-р Д. Овчаров, Доц. д-р В. Гергелчева, д.м.
Клиника по Нервни болести, УМБАЛ “Софиямед” – София

Съществува оскъдна литература която подкрепя използването на директни антикоагуланти при раково болни, но въпреки това някои лекари ги предписват. Необходими са допълнителни проучвания, за да се определи ефективността на оралните коагуланти при онкоболни пациенти и да се оцени риска от кървене. Големи рандомизирани проучвания за оценка на директните орални антикоагуланти и варфарин (Синтром) при онкоболни не са провеждани. Проведени са проучвания при онкоболни, които имат предсърдно мъждене.
Засега прилагането на антикоагулантна терапия и оптималните медикаменти за вторична профилактика на инсулт, свързан с онкологично заболяване, остават спорни. Необходими са допълнителни рандомизирани проучвания, за да се установят насоките за лечение.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Related posts

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom