От 1 юли НЗОК заплаща съшиватели при операции

От 1 юли НЗОК заплаща съшиватели при операции
468×60 – top

От 1 юли 2021 г. НЗОК ще заплаща медицински изделия при оперативни интервенции – съшиватели, информират от фонда.

Касара ще заплаща група 24. „Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност“.

От 1 юли 2021 г. влиза в сила заплащането на  следните групи/ подгрупи МИ по технически изисквания:

– Група 24. „Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност“:
– Подгрупа 24.1 – „Механичен съшивател – независимо от вида и размера“;
– Подгрупа 24.2 – „Пълнител за механичен съшивател – независимо от вида и размера“;
– Подгрупа 24.3 – „Ендоскопски съшивател – независимо от вида и размера“;
– Подгрупа 24.4 – „Пълнител за ендоскопски съшивател – независимо от вида и размера“.

От НЗОК посочват, че в рубриката „Лекарства, медицински изделия и храни“/“Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“, на следния линк e публикуван  „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК  (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020 г.) в сила от 1 юли 2021 г.  (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)“.

В Списъка са посочени медицинските изделия от Група 24, които НЗОК заплаща от 01.07.2021 г. и стойността, до която НЗОК заплаща.

Медицинските изделия от новата група (Група 24) се отчитат от ЛЗБМП по реда  на НРД и в системата на НЗОК.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom