Тревожни тенденции за прекомерна употреба на алкохол в България

Тревожни тенденции за прекомерна употреба  на алкохол в България
468×60 – top

Брой 2/2013

Д-р М. Дукова
Председател на Управителния съвет на „Лига на умерените”

Визитка

Д-р Мила Дукова е председател на Управителния съвет на „Лига на умерените”. Вече 12 години работи като общопрактикуващ лекар в гр. София. В периода 2005-2009 е член на комисията по лекарска етика към Софийска лекарска колегия на Български лекарски съюз (БЛС), а през 2009 г. е председател на Комисията по професионална етика на БЛС – София.

За „Лига на умерените”

Повод за създаването на „Лига на умерените” и целта на организацията са умерената консумация на алкохол и постоянният контрол върху все по-зачестяващата злоупотреба от хора във всички възрасти, както и съпоставяне на Европейските стандарти по този въпрос с българската реалност. Организацията ще се стреми към налагане на стандартите за допустимо количество за прием на алкохол заложени от Световната здравна организация и Европейската комисия.

Водещ мотив за създаването на организацията е липсата на критерии за това какво е умерена консумация, което е проблем на цялото общество. Това доказват и резултатите от проведено проучване на тема „Тенденциите за прекомерна употреба на алкохол сред представители на социално значими професии”. Проучването е проведено през месец септември 2012 г. в цялата страна. Обхванатите респонденти са 1011 души от сфери като: държавна администрация, образование, финанси, правна система, медии и транспорт.

Според данни от проучването:

Рискова консумация има при близо 1/3 от мъжете и при 1/10 от жените.
Близо 35% от запитаните нямат ясен критерий какво е НЕ РИСКОВА консумация на алкохол.
91% от анкетираните НЕ биха ограничили консумацията си на алкохол.
Повече от 50% от запитаните смятат, че проблема с алкохолната зависимост се пренебрегва и неглижира.

На сайта на организацията www.umereni.bg всеки може да:
– получи информация какво е умерена /безопасна/ и какво е рискова алкохолна консумация;
– зададе въпрос към водещи специалисти в областта на алкохолната зависимост;
– намери координати на местата, където може да получи адекватна помощ.

Чрез публикувания в сайта тест, разработен от Световната здравна организация (СЗО) като лесен метод за скрининг, всеки може да провери съвсем анонимно в каква категория попада неговият прием на алкохол. Тестът е специално разработен за медицински специалисти, но също така може да се прилага и самостоятелно – за определяне на собствената алкохолна консумация.

Идентифицирането на пациенти с рискова алкохолна консумация още в първичната медицинска помощ носи редица потенциални ползи. То осигурява възможност да се образоват пациентите по отношение на нискорисковите нива на консумация и рисковете, които носи злоупотребата с алкохол. Наличието на информация за количеството и честотата на алкохолен прием би могло да помогне за идентифицирането на прекомерната алкохолна консумация като причина за текущата диагноза на пациента. Определя рамката на интервенция, която ще помогне на рисковите консуматори да ограничат или прекратят приема на алкохол и по този начин да избегнат вредните последствия от своето пиене.

Съществуват много форми на прекомерна алкохолна консумация, които крият значителни рискове за индивида. Те включват ежедневно високо ниво на консумация, повтарящи се епизоди на консумация до интоксикиране, алкохолна консумация, причиняваща физическа или психологическа вреда и консумация, водеща до развитие на зависимост към алкохол. Прекомерната консумация причинява заболявания и дистрес, както на алкохолно зависимия, така и на неговото обкръжение. Това е съществена причина за срив в личните взаимоотношения, за наранявания, хоспитализации, продължителна неработоспособност и ранна смърт. Проблемите, породени от алкохола, носят огромни икономически загуби за много общности по целия свят.

По-голямата част от лицата с прекомерна алкохолна консумация са недиагностицирани. Често те имат симптоми или проблеми, които обикновено не се обвързват с алкохолната употреба. Тестът може да помогне на общопрактикуващия лекар да установи дали лицето има рискова алкохолна консумация, вредна консумация или алкохолна зависимост.

Рисковата консумация е модел на алкохолна консумация, който увеличава риска от вредни последици за употребяващия алкохол или за околните. Моделите на рискова алкохолна консумация са значими за общественото здраве, въпреки отсъствието на установено заболяване при конкретното лице, употребяващо алкохол.

Вредната консумация се отнася до алкохолна консумация, водеща до последици за физическото и психическо здраве на консумиращия алкохол, като трябва да се обърне и особено внимание на социалните последици от прекомерната алкохолна консумация.

Алкохолната зависимост е група от поведенчески, когнитивни и физиологични явления, които могат да се развият след повтаряща се употреба на алкохол. Обикновено тези явления включват силно желание да се консумира алкохол, влошен контрол върху неговата употреба, постоянна консумация въпреки вредните последици, висок приоритет на пиенето пред останалите дейности и задължения на индивида, повишена поносимост към алкохол и физическа реакция на отнемане, когато алкохолната употреба се прекрати.

Алкохолът може да е причина за широк спектър от заболявания, разстройства и наранявания, както и за много социални и правни проблеми. Той е основна причина за рак на устата, хранопровода и ларинкса. Цирозата на черния дроб и панкреатитът често са резултат от продължителната прекомерна консумация. Алкохолът води и до увреждания на зародиша при бременни жени. Освен това, често срещани медицински състояния като хипертония, гастрит, диабет, някои форми на инсулт, както и психични разстройства като депресия е по-вероятно да се влошат дори от инцидентна и краткосрочна консумация на алкохол. Автомобилните и пешеходни инциденти, паданията и трудовите злополуки често са резултат от прекомерна алкохолна консумация. Рисковете, дължащи се на алкохола, са свързани с модела на консумация и консумираното количество. Следователно, идентифицирането на консумиращите алкохол с различни типове и степени на рискова алкохолна консумация, има голям потенциал за редуциране на всички вреди, които са следствие на злоупотребата с алкохол.

Въпреки, че много от медицинските последици от употребата на алкохол са съсредоточени при лица с тежка алкохолна зависимост, дори употреба в границите 20-40 грама чист алкохол на ден е рисков фактор за злополуки, наранявания и множество социални проблеми. Много фактори допринасят за развитието на проблеми, свързани с алкохола. Основни фактори са игнорирането на границите на алкохолна консумация и на рисковете, свързани с прекомерната употреба на алкохол. Друг тип фактори са тези на външната среда, обичаи и нагласи, които са в услуга на алкохолно зависимите. Все пак, от съществено значение за скрининга е фактът, че хората, които не са алкохолно зависими биха могли да спрат или ограничат своята алкохолна консумация със съответната помощ и усилия. Докато при вече развита зависимост, прекратяването на алкохолната консумация е по-трудно и често изисква специализирано лечение. Независимо, че не всички индивиди с рискова консумация на алкохол развиват зависимост, не е възможно да се развие зависимост без тя да се предхожда от период с рискова консумация на алкохол. Предвид тези фактори, необходимостта от скрининг в първичната медицинска помощ става очевидна.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom