COVID-19-асоцииран увеит: обзор

COVID-19-асоцииран увеит: обзор

Брой 12/2022 Д-р Г. Марков, Д-р Р. Христова,д.м., Д-р Н. Андонова, Д-р Я. Здравков, д.м., Проф. д-р А. Оскар, д.м….

Singultus

Singultus

Брой 12/2022 Доц. д-р П. Кабакчиев, д.м. Kонсултант УНГ болести Резюме Хълцането е често срещано състояние, обикновено преминаващо спонтанно, засягащо…

Кръвотечение от носа – еpistaxis

Кръвотечение от носа – еpistaxis

Брой 12/2022 Д-р Д. Тодорова-Едрева, д.м., главен асистент по оториноларингология УБ ,,Лозенец”, при МФ на СУ ,,Св. Кл. Охридски” –…