Фотопротектори

Фотопротектори
468×60 – top

Брой 6/2013

Доц. д-р М. Манова, доц. д-р М. Димитров, проф. д-р В. Петкова, доц. д-р И. Николова
Катедра “Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ – София

„Слънцезащитен продукт“ е всеки продукт (крем, масло, гел, спрей), предназначен за нанасяне върху човешката кожа с цел да я предпази от UV лъчение. Слънцезащитните продукти включват различни UV филтри, включително неорганични (физически блокери и органични) химични слънцезащитни агенти. Те трябва да предоставят защита както срещу UVB, така и срещу UVА лъчението.

Много вещества намаляват интензитета или могат да възпрепятстват UV лъчение. Това са естествени фотопротективни агенти (озон, химически замърсители, облаци и мъгла), природни биологични агенти (епидермални хромофори), физически фотопротективни агенти (дрехи, шапки, гримове, слънчеви очила и стъкла на прозорци), и UV филтри (слънцезащитни вещества). Съществуват вещества, които могат да модулират ефектите на UV светлина върху кожата (напр. антиоксиданти и други). UVA лъчение е слънчевото излъчване в спектъра 320-400 nm, а UVВ лъчение е слънчевото излъчване в спектъра 290-320 nm. UVA защитен фактор е съотношението между минималната UVA доза, необходима за предизвикване на трайно пигментиране на кожа, защитена от слънцезащитен продукт, и минималната UVA доза, необходима за постигане на минимален ефект на потъмняване върху същата, но незащитена кожа. Слънцезащитните продукти трябва да предоставят защита както срещу UVА, така и срещу UVB лъчението. UVB лъчите предизвикват зачервяване на кожата, фотоиндуцирано стареене и мутагенни нарушения на нуклеиновите киселини. UVA лъчите директно увреждат клетките и имат канцерогенен потенциал, като допринасят за фотоиндуцираното стареене на кожата. Затова, не трябва да се отправят претенции за ефикасност на слънцезащитните продукти, внушаващи 100% защита срещу UV лъчение – като например: „блокира слънчевите лъчи“ или „пълна защита“, или пък да се твърди, че не се налага продуктът да се нанася отново при каквито и да е обстоятелства, като например: „24-часова защита“ или „целодневна защита“. Ефикасността на слънцезащитните продукти трябва да се означава върху етикета чрез категориите „ниска“, „средна“, „висока“ и „много висока“. Слънцезащитни продукти, приложени локално, са предназначени да предпазват кожата от вредното въздействие на слънчевата радиация, посредством създаване на физическа бариера между слънцето и кожата. Въпреки това, повечето слънцезащитни продукти не могат да блокират някои UV фотони, по специално тези които причиняват фотоиндуцирано стареене на кожата.
Съществуват основно два вида вещества, които блокират проникването на фотоните: химични филтри, които поглъщат специфични дължини на вълната на естествената светлина и екраниращи вещества – минерални филтри, които пречупват или отразяват естествената светлина.

Химични филтри

Естествените слънцезащитни продукти, като кокосово, фъстъчено, сусамово и слънчогледово масло имат ограничена ефикасност, като нивото им на фотопротекция не отговаря на съвременните стандарти.
Слънцезащитните продукти съдържащи химични филтри действат като хромофори; посредством абсорбиране на светлинна енергия, те се връщат на изходно енергетично ниво чрез освобождаване на топлина или посредством флуоресценция или след последваща изомеризация. Тъй като действат, като хромофори, всеки един от тези филтри поглъща специфично само дължини на вълните в своя абсорбционен спектър. Списъкът на разрешените вещества е вариабилен за различните страни. За България, списъкът на разрешените УВ филтри за употреба в козметични продукти и тяхната максимално допустима концентрация е определен в Приложение № 5 към чл 4. на наредба № 36 от 30.11.2005 (посл. изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г) за изискванията към козметичните продукти. Съществуват филтри с тесен спектър, които поглъщат само UVB лъчи и филтри с широк спектър на поглъщане, които ефективно предпазват както от UVB, така и от UVA лъчи.

UVB филтри:

Парааминобензоената киселина (PABA) и нейните естери се използват широко в САЩ, но не и в Европа. Те абсорбират лъчите от UVB спектъра, като се свързват с протеините в роговия слой на кожата. Те са устойчиви на вода и пот.
Цинаматите са широко използвани във Франция, обикновено в комбинация с други филтри. Те абсорбират в UVB диапазон, но са фотонестабилни.
Производните на бензилиден камфор са отлични UVB филтри и са фотостабилни.
Октокрилен е филтър, чийто абсорбционен спектър е много близък до този на оксибензон (дълги UVB и къси UVA лъчи). Той е фотостабилeн и е широко използван в слънцезащитни продукти поради способността му да подобрява фотостабилността на други филтри.

Бензимидазолите са водоразтворими и абсорбират само UVB лъчите.

Широкоспектърни филтри:

– Бензофеноните показват добра фотостабилност и притежават максимална абсорбция както в UVA, така и в UVB спектъра.
– Производните на дибензоилметана (парсол) са първите истински слънцезащитни продукти, които покриват целия спектър на UVA лъчите. Първоначално се използват две производни – изопропил дибензоилметан и бутил-метокси дибензоилметан. Ниската фотостабилност на тези слънцезащитни продукти може да бъде подобрена чрез добавянето на UVB филтри, като например липофилни производни на бензилиден камфор или октокрилен.

Нови слънцезащитни продукти:

Съществуват няколко различни UV-филтри с търговско наименование Mexoryl, но само два от тях намират по-широко приложение. Mexoryl SX (Ecamsule) е водоразтворим, с много висока фотостабилност и предпазва от UV лъчи в диапазона 290400 nm, с пик на протекцията при 345 nm. Mexoryl XL или дрометризол трисилоксан е мастно разтворим, с много висока фотостабилност и поглъща лъчи от UVB и UVA спектъра (с максимуми на протекция при 303 и 344 nm) и в по-малка степен протекция по отношение на къси UVA лъчи. Патентите са притежание на L’Oréal.
Слънцезащитните кремове, съдържащи ecamsule се отнасят изключително за L’Oréal и нейните търговски марки.
Tinosorb M (бяла водна дисперсия) на фирмата BASF или methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, е също бензотриазолово съединение, с много висока фотостабилност, оказващ ефекта си чрез отразяване на светлината, като покрива много широк спектър на UVB лъчите и цялата гама UVA с два максимални пика на фотопротекция при 303 и 358 nm.
Tinosorb S (широкоспектърен UV абсорбер) или bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine или Anisotriazine, който също е с висока фотостабилност и притежава два абсорбционни пика при 310 и 340 nm.

Минерални филтри

Това са инертни прахове, които отразяват и разсейват UV, видима и инфрачервена светлина, които се състоят от малки частици титанов диоксид, цинков оксид, железен оксид, магнезиев оксид, слюда или талк с размери от 180 до 250 микрона. Дълго време те не са били използвани поради голямата им видимост при нанасяне върху кожата и съответно неестетичен ефект. Това е било коригирано чрез значително намаляване на размера на частиците. Новите „микронизирани“ форми се състоят от частици с размери от 20 до 50 микрона. Микронизирането на тези продукти с цел намаляване на отраженията във видимия диапазон и постигане на по-приемливи за козметиката свойства, води до нежелан страничен ефект по отношение на обхвата на протекция към UVA лъчи, но взети в комбинация и при определени концентрации, микронизирания титанов диоксид и цинков оксид подобряват широчината на отразения спектър, което позволява постигане на висок индекс на защита без добавяне на допълнителни филтри, при запазване на приемливи за козметични цели свойства.

Слънцезащитен фактор

UVB защитата, предлагана от слънцезащитни продукти се измерва с SPF. SPF е цифрова система, която посочва степента на защита, предоставена от слънцезащитния продукт. Тя се определя като съотношение на най-малкото количество UV енергия (UVB), която е необходима, за да предизвика минимално зачервяване на защитена кожа към количеството енергия, необходима да предизвика същото зачервяване на незащитена кожа. Освен стойността на SPF, един слънцезащитен продукт е толкова по-ефикасен, колкото по-устойчив е на вода, пот и механично премахване (чрез кърпи, дрехи). Водоустойчивостта се определя като способността на слънцезащитния продукт да запази своите фотопротективни свойства след 2 пъти по 20 мин. (общо 40 минути) умерена активност, свързана с потапяне във вода.
Оценката на UVA защитата се дава посредством различни тестове – бързо пигментно потъмняване (IPD), постоянно пигментно потъмняване (PPD), и защитен фактор в UVA (PFA).

Фототип
Фототипът се определя от генетично заложеният тен/цвят на кожата. Според фототипа хората се делят на 6 групи:

Фототип 1
Много светла кожа, коса и очи.

Фототип 2
Светла кожа, коса и очи.
За хората от този фототип не се препоръчва излагане на директна слънчева светлина, поради незабавно изгаряне. Препоръчва се слънцезащитна козметика с максимална защита (SPF 50+).
Кожата лесно изгаря и се нуждае от висока степен на защита. През първите дни да се използва висока степен на защита (SPF 50+). След това, в зависимост от индивидуалните особености на кожата, може да се премине към продукти с по-нисък фактор (SPF 20-30).

Фототип 3
Светла кожа, тъмноруса, кестенява коса и светлокафяви очи.

Фототип 4
Матова кожа, тъмнокестенява коса и
тъмно кафяви очи.

Препоръчва се средна степен на защита (SPF 15-30). При първите слънчеви бани да се използват козметични продукти с по-висок SPF 30, след което може да се намали до SPF 15.

Фототип 5
Тъмна кожа, коса и очи.
Препоръчва се ниска степен на защита (SPF 6-15).

Фототип 6
Много тъмна кожа, черна коса и очи.
Препоръчва се ниска степен на защита (SPF 2-6).

Кой е идеалният слънцезащитен продукт?

Идеалният слънцезащитен продукт преди всичко трябва да предоставя добра ефикасност съчетана с широкоспектърно покритие, фотостабилност и висока устойчивост на отмиване/отстраняване. В добавка, трябва да гарантира комфорт при нанасяне, като не на последно място, слънцезащитните продукти трябва да бъдат предлагани на приемлива за потребителя цена.

Общи препоръки за използване на слънцезащитен продукт
Първото нанасяне на слънцезащитния продукт трябва да се направи 30 мин. преди излагането на слънце. При възрастен човек (площ на кожата около 1.73 m2) следва да се нанесе приблизително 35 мл от слънцезащитния продукт, за цялото тяло.

Повторното нанасяне на слънцезащитни продукти е друга важна стъпка в осигуряването на ефективна фотопротекция. То трябва да е около 20 минути след първоначалното, което предпазва от допълнителни 65-80% от UV лъчи и коригира областите с недостатъчно нанесен продукт. Нанасянето трябва да се повтаря на всеки 2 часа, особено след различни дейности (плуване, спорт), тъй като до 85% от съответния фотопротективен продукт могат да бъдат отстранени дори чрез просто подсушаване с кърпа.

Разработването на ефикасни, безопасни и достъпни слънцезащитни продукти се постига с въвеждането в практиката на иновативни технологии. Обикновено се препоръчва използването на слънцезащитни продукти при по-продължително излагане на UV лъчи и опасенията за недостиг на витамин D при употребата им не трябва да попречат на правилното прилагане на фотопротекция.

За да се подобри ефикасността на слънцезащитни продукти е необходимо да бъдат приети консенсусни общи препоръки за тяхната употреба. Потребителите трябва да бъдат информирани за общите насоки при употреба на слънцезащитен продукт. Слънцезащитното облекло е важно допълнение към използваните продукти за фотопротекция. То трябва да е подходящо и да покрива добре кожата, а слънцезащитния продукт трябва да се използва както върху откритата кожа, така и под дрехите. Препоръчително е да се избягва дълъг престой на открито, особено в периода 10 – 16 ч.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom