Съвременните ендоскопски и малкоинвазивни методи за лечение на уролитиазата

Съвременните ендоскопски и малкоинвазивни методи за лечение на уролитиазата
468×60 – top

Брой 5/2011

Доц. д-р Илия Салтиров
Началник на Клиника по ендоурология, началник на катедра „Урология и нефрология“ ВМА, Началник на МБАЛ-София

Катедрата по урология и нефрология на Военномедицинска академия, с нейните клиники и отделения, е един от водещите учебни и квалификационни центрове в страната. В състава на Катедрата е и единствената в България клиника по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, чиято дейност е изцяло основана на приложение на ендоскопски и малкоинвазивни методи на лечение на урологичните заболявания. С над десет годишна история, тази специализирана Клиника доказа, че прилагането на съвременните малкоинвазивни методи може да промени терапевтичният подход и резултатите от лечението при големи групи пациенти с често срещани урологични заболявания. Малкоинвазивните ендоскопски и с висока ефективност и минимална травматичност методи за лечение на уролитиазата се прилагат при над 96% от пациентите, лекувани в нашата Клиника, при около 70% от пациентите с ДПХ и над 80% от пациентите с тумори на пикочния мехур. Тези резултати са сравними в резултатите при лечението на същите заболявания на водещите европейски и световни урологични центрове. Окуражени от постигнатите резултати и следвайки съвременните тенденции за развитие и все по-широко прилагане на малкоинвазивните методи за лечение, както и за по-нататъшното развитие и усъвършенстване на нашата дейност, създадохме и реализирахме проект за изграждане на нов операционен център, обурудван с най-високо технологичнните съвременна апаратура и инструментариум. Новият операционен блок създаде и отлични съвременни условия за обучение и усъвършенстване на специалисти в различните области на нашата дейност.

Разполагайки с всички необходими условия, апаратура, инструментариум и богат клиничен опит, Катедрата по Урология и нефрология на ВМА в края на 2010 г. кандидатства пред Европейската асоциация по урология (EAU) и нейната Секция за лечение на уролитиазата (еULIS), да бъде домакин на Втория международен научно-практически семинар, посветен на ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата. Това е една от новите инициативи на Европейската асоциация, която има за цел популяризиране на съвременните методи за лечение на уролитиазата и създаване на базови знания и практически умения на специализиращи, или млади лекари уролози с интереси в тази област на съвременната урология. След проведения през м. юни 2010 година първи семинар в Лондон, София и Военномедицинска академия бяха одобрени да бъдат съорганизатори и домакини на втората проява през 2011 г. И така, след подготовка в продължение на няколко месеца, на 28-29 април 2011 г. в интегрирания операционен и учебен център на Клиника по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия – София, се състоя 2-ри Международен научно-практически семинар, посветен на ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата и организиран със съдействието на Секцията по уролитиаза (eULIS) и Секцията по технологии в урологията (ESUT) на Европейската Асоциация по Урология (EAU).

Събитието се проведе с участието на водещи европейски експерти в областта на уролитиазата – проф. Томас Кнол (Германия), проф. Кемал Сарика (Турция), д-р Ноор Бушхолц (Великобритания), проф. Бернард Хес (Швейцария) и доц. Илия Салтиров (България), които представиха демонстрации на живо на ендоскопски операции и експертни лекции върху патофизиологията, метафилактиката, ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата при деца и възрастни. В двудневния семинар взеха участие 13 уролози и специализанти по урология от различни европейски държави (България, Гърция, Македония, Унгария, Австрия). Участниците имаха възможност да наблюдават ендоскопски образи и образи от операционната зала, транслирани в реално време от операционния център, както и активно да участват в оперативните интервенции с въпроси и коментари към хирургичния екип.

Първият ден на семинара започна с представяне на клиничните случаи и обсъждане на показанията и противопоказанията за приложението на различните ендоскопски методи за лечение на уролитиазата при отделните пациенти. Първата демонстрация на операция беше ригидна уретероскопия с лазерна литотрипсия на конкремент в проксималната трета на левия уретер, извършена от проф. Сарика, който представи подробно показанията за приложение на метода и оперативната техника. Втората оперативна демонстрация включваше перкутанна нефролитотрипсия (PCNL), метод на избор в ендоскопското лечение на конкременти в бъбрека с размери > 20 мм. Проф. Кнол, с асистенцията на доц. Салтиров, представи модификация на конвенционалната техника – Mini-PCNL, която се извършва с по-малък калибър ендоскопски инструментариум и намалява инвазивността на интервенцията. Оперативната техника беше подробно обяснена на участниците стъпка по стъпка, като детайлно се обсъдиха и показанията и противопоказанията за приложението й. Демонстративните операции бяха последвани от експертни лекции върху нови модификации в оперативната техника и актуални резултати от приложението на флексибилната уретерореноскопия, перкутанната нефролитотрипсия и екстракорпоралната литотрипсия в комплексното минимално инвазивно лечение на уролитиазата, представени от проф. Кнол и д-р Бушхолц.

Вторият ден от семинара продължи с демонстративна операция на ендоскопска комбинирана интраренална хирургия, включваща ендовременното приложение на перкутанна нефролитотрипсия и флексибилна уретерореноскопия, извършвана едновременно от двама оператори в модифицирано Valdivia положение на пациента, и позволяваща по-пълно отстраняване на големи конкременти от бъбрека. Операцията беше демонстрирана от д-р Бушхолц и проф. Кнол, които обясниха детайлно всеки етап от оперативната интервенция. Последната демонстративна операция на семинара включваше ригидна уретероскопия с лазерна литотрипсия при конкремент в дисталната част на десния уретер, която е метод на избор в лечението на дистални уретерни конкременти. Операцията беше извършена от проф. Сарика, който представи и лекция върху актуални проблеми и резултати в минимално-инвазивното и ендоскопско лечение на уролитиазата в детска възраст. Вторият ден от семинара приключи с експертна лекция върху патофизиология, метаболитна оценка, метафилактика и медикаментозно лечение на уролитиазата, представена от проф. Хес.

Последвалите отзиви, както от страна на участниците, така и от страна на лекторите е, че събитето е преминало при отлична организация, в условията на непринудена приятелска обстановка и е постигнало целите си с голям успех, както в професионален, така и в личен план с осъществените контакти, обмяната на идеи и опит.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom