Целта ни е да се увеличи почитта към семейните лекари и те да получат полагащото им се място в обществото

Целта ни е да се увеличи почитта към семейните лекари и те да получат полагащото им се място в обществото
468×60 – top

Брой 11/2011

Д-р Л. Шукриев,
председател на AGP/FM SEE (Асоциация на семейните лекари в Югоизточна Европа)

Д-р Шукриев, какво наложи създаването на Асоциацията на семейните лекари в Югоизточна Европа, откога съществува, каква е нейната мисия?

Имайки предвид проблемите на общата/семейната медицина в региона, които във всички страни бяха почти идентични, с малки разлики в зависимост от политическата обстановка в страната, през 2002 г. на третия Конгрес по обща медицина на тогавашна Югославия, във Врначка Баня, Р. Сърбия, се зароди идеята да се оформи Асоциация на лекарите по обща/семейна медицина на Югоизточна Европа. На 26-ия конгрес на лекарите на Македония през юни 2003 г. в Охрид тази идея се осъществи и беше формирана Асоциацията на лекари по обща/семейна медицина на Югоизточна Европа. Асоциацията съществува осем години и без излишна скромност трябва да се подчертае, че работи доста активно. В нея членуват Албания, България, Македония, Федерацията на Босна и Херцеговина, Р. Сръпска, Словения, Сърбия, Турция, Черна гора и като почетен член Хърватия.
Целта на формирането на асоциацията беше да се постави извънболничната медицинска помощ в центъра на здравната система, да се увеличи почитта към общите/семейните лекари и те да получат полагащото им се място в обществото .
Асоциацията на лекарите по обща медицина поддържа концепцията на извънболничната медицинска помощ и общата и семейна медицина и препоръчва на сдруженията, т. е. националните организации по обща и семейна медицина, активно, упорито и обективно, използвайки демократическите методи, да работят за развитието на общата/семейната медицина.
В този смисъл асоциацията ще координира активностите и ще стимулира националните организации да въздействат на медицинската общественост и органите на управляващите да приемат централната роля на извънболничната медицинска помощ и общата/семейната медицина в здравната система.

Активен член на асоциацията ли е българското сдружение на ОПЛ?

Сдружението на лекари по обща медицина на България е член на асоциацията още от нейното формиране и трябва да се изтъкне отличната ни взаимна работа, която е на много високо ниво. Като резултат на тази работа сдружението е и организатор на Втората конференция в Пловдив и същата ще се организира всяка втора година.
Трябва да се подчертае, че председателят на сдружението на общите лекари на България д-р Любомир Киров е и подпредседател на асоциацията.

Като президент на Асоциацията на семейните лекари в Югоизточна Европа как оценявате нивото на квалификация на нашите ОПЛ?

Всички страни, членки на асоциацията, са и членки на WONCA EUROPE. Нашите членове посещават конгресите на WONCA EUROPE, там, където се организират, работните събрания EURACT, членове са на EGPRN и всички новини от областта на медицината чрез своите сдружения ги прилагат в своята страна. По този начин се върши непрекъснато медицинско образование (КМЕ) и непрекъснато професионално развитие (KPR) на лекарите по обща медицина. Имайки предвид това, нашите лекари са много квалифицирани, тъй като са специалисти, амбициозни, практикуват медицина, базирана на доказателства, и мисля, че е крайно време всички ние да излезем от незаинтересоваността и да развиваме нашия професионализъм.

С решаването на какви актуални проблеми на семейните лекари се ангажира асоциацията?

Асоциацията следи всички промени, които се случват в реформите на здравните системи в региона, и съвместно работи, давайки предложения и забележки. Работим с Министерството за здравеопазването, здравната каса, лекарските камари, лекарските сдружения и др., но в някои решения, които са политически, не можем да влияем.
В бъдеще взаимната работа ще бъде сведена на ниво катедри от всички страни, членки на асоциацията, повишаване интензивността на изпитателната работа в региона чрез различни проекти, развиване на отношенията с другите европейски и международни медицински организации, проучване и промоциране на най-високите стандарти на обучение, практика, лекуване и грижа за пациентите, усвояване на общите гледища на своите членове, промоциране на етични, социални, професионални, научни и икономически интереси на лекарите по обща/семейна медицина, а не трябва да се забравя и непрекъснатото обучение, което е задължително.

Въпросите зададе
Валя Колева

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom