Ювенилен псориатичен артрит (ЮПсА)

Ювенилен псориатичен артрит (ЮПсА)
468×60 – top

Брой 6/2013

Проф. Д-р И. Бойкинов
Клиника по детска ревматология СБАЛДБ – София

1. Диагноза, клинични особености

Пикът на заболеваемостта от псориазис при децата е между 5 и 15 години, а на ПсА е по-късен. У децата псориатичният артрит предшества псориазиса в 52%, последва в 41% и съвпада в 7% от случаите.
По-често той е aсиметричен c обикновено въвличане на ставите на пръстите и по-рядко асиметричен олигоартрит с най-често засягане на коляното и на стьпалото и на грьбначните прешлени – спондилит.
Дактилитът (артрит на две стави на един и същи пръст) и засягането на предния очен сегмент са също чести у децата. Има съобщения за развитието на амилоидоза при ПсА.
В повече от 1/4 от случаите псориатичният артрит се съчетава с палмо-плантарна пустулаза.

Ванкувърски диагностични критерии

Сигурен ЮПсА
Артрит с типичен псориатичен обрив или артрит`(с трайност 6 седмици и повече ) + 3 от следните 4 малки критерия:

– Дактилит
– Нокътен питинг„(повече от два питинга /точковидни хлътвания на нокъта)
– Кожен обрив наподобяващ псориазиса
– Фамилна анамнеза за псориазис – I или II степен на родство
– Вероятен ЮПсА
– Артрит с 2 от 4-те малки критерия

Рентгенологични особености на ПсА
– Липса на параартикуларна остеопороза
– Разширение на ставната междина
– Мека, рехава периостална реакция

Асиметрия на периферния артрит на сакроилиита и асиметрични синдесмофити

Възпалителните калканеални шпори при ПсА са чести (по-чести при мьжкия пол – 60%) и се различават от невъзпалителните по рехавия плантарен периостит и по по-широкия и средно-сегментen размер.
Псориатичните папуло-сквамозни кожни изменения са най-често окръглени и заобиколени от нормално изглеждаща кожа предимно по екстензорните повърхности. При липса на типичните изменения малки кожни лезии трябва да се търсят по скалпа, около пъпа и в перианалната област.
Извънкожни и извънставни изменения като остър преден увеит в очите и ентезит могат да се наблюдават подобно както при анкилозиращия спондилоартрит (АС) и предимно при HLA-В27 положителните пациенти .

2. Рутинните клинично-лабораторни показатели могат да покажат различни отклонения от нормата в зависимост от активността на заболяването. IgM-RF е отрицателен, но може да бъде положителен в ниски титри, в процент съответстващ на нормалното му срещане сред общата популация на района. Антинуклеарни антитела (АНА) в повишени титри са установени с различна честота при различните изследвания като израз на автоимунния характер на заболяването.

3.Етиология и патогенеза

Етиологията на псориазиса и ЮПсА е неизвестна. Патогенетичната взаимовръзка между патологичните изменения в кожата, ноктите и ставите е неясна. Появята на ПсА у децата с псориазис може да бъде провокирано от различни инфекции.
Генетичната обусловеност свързана с HLA-B27 (респ. асоциирани субтипове) е доловена само при децата развили спондилитен тип на ЮПсА – 37.5%. HLA асоциациите на безартритния псориазис, посочени при възрастните пациенти, изглежда важат и за децата, но не са потвърдени.
От имунологичните показатели положителни са антинуклеарните антитела (АНА) установени в различни проценти при различните изследвания – от 17% до 63%, антиколагенови антитела – в 1/3 от случаите. IgM-RF е негативен. В синовиалната течност преобладават полиморфонуклеарните клетки.

4.Патогенезата на ЮПсА и ЮПс е многофакторна и в нея участват външни и вътрешни фактори с неизяснена роля. Не е ясна и патогенетичната взаимозависимост между псориатичните кожни лезии и синовита. Наличието на увеличени антинуклеарни антитела и автореактивни Т-лимфоцити в кожните лезии и в синовията на възпалената става демонстрират автоимунния харатер на заболяването.

Литература при автоара

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom