TRIBESTAN® при обменни нарушения и сърдечносъдови заболявания

TRIBESTAN® при обменни нарушения и сърдечносъдови заболявания
468×60 – top

Брой 11/2009

Проф. Филип Куманов
Университетска специализирана болница по ендокринология София

Tribestan® е оригинален български нехормонален препарат. Получава се от надземната част на Tribulus terrestris L, многогодишно растение, разпространено у нас. Съдържа стероидни сапонини от фуростанолов тип, от които преобладава протодиосцинът. Tribestan® е ефикасен при редица социално-значими заболявания като*. импотентност, безплодие, тежък климактериум; обменни нарушения хиперхолестеролемии и хиперлипопротеинемии; ефективен е за профилактика на сьрдечносъдови заболявания и за изграждане на мускулна маса.

Tribestan® повлиява серумното ниво на хормоните от хипофизо-гонадната ос, без да променя сьществено концентрацията на надбъбречните хормони и на адренокортикотропния хормон (АКТХ). Количеството на фоликулостимулираиция хормон (фСХ) и на естрадиола при жените нараства, а при мъжете количеството на лутеинизиращия хормон (ЛХ) и на тестостерона. Tribestan® оказва и хиполипемично деоствие, като при мьже с дислипопротеинемии намалява значително общия холестерол и холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-Ch), без да повлиява достовер­но серумните нива на триглицеридите и на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-Ch).

Установено е, че вьрху corpus cavernosum от зайци протодиосцинът оказва проеректилно деоствие (Adaikan et al., 2000), което се дължи на повишеното освобождаване на азотен окис от ендотела и от N-холинергичните нервни окончания6. Tribulus terrestris повишава синтеза на азотния окис (NOS) в хипоталамуса на плъхове (Gauthaman and Adaikan, 2005). Той не само подобрява способността за ерекция, както деостват модерните фосфодиестеразни инхибитори, но и сексуалното желание. При въвеждане на тестостерон в определе­но дози се увеличава спермата, засилва се либидото, подобрява се ерекцията, като в същото време намалява общият хо­лестерол19. Подобии промени настъпват и под влияние на Tribestan®. Повишаването на секрецията на ЛХ от хипофизата стимулира отделянето на тестостерон
от тестисите и това може да обясни положителното действие вьрху либидо­то и при физически упражнения22.
Протодиосцинът се метаболизира в организма до дехидроепиандростерон (ДХЕА)7. Последният заедно с неговият сулфатен естер (ДХЕАС) повлиява важни физиологични процеси и системи в орга­низма като имунитета, целостта на клетъчната мембрана, общия тонус5. Предполага се, че ДХЕА противодеоства на стареенето и Tribulus terrestris L. може да бъде средство на избор при възрастните хора9. ДХЕА и ДХЕАС са важни звена при участието на холестерола в метаболизма на полови хормони. Понижаването на стооностите на холес­терола (виж no-нататък) показва, че Tribestan® се намесва в метаболизма му, с което се обяснява хиполипемичното деоствие на препарата. Значение имат и другите активни сапонини, които модулират действието на протодиосцина в организма.

Приложение

Сред населението на икономически развитите страни честотата на нарушенията на мастната обмяна е твърде ви­сока. Дислипопротеинемиите се срещат при минимум 25 % от възрастните и при близо 10% от децата и допринасят за високия атерогенен риск.
Куманов и сьавт. (1982) за пръв път сьобщават, че серумното ниво на об­щия холестерол намалява значимо под въздеоствието на Tribestan®2. в едноцентрово, отворено, проспективно изследване на 49 пациенти с дислипидемия (Дончева и сьавт., 2006) е проучено деоствието на Tribestan®. Продуктът е прилагао в продължение на 90 дни в дневна доза 1500 тд (3×2 табл.). Резултатите показват статистически значимо понижаване на стооностите на LDL-Ch и на общия холестерол. Триглицеридите и HDL-Ch не са били повлияни статистиче­ски значимо. По време на проучването не са били наблк)давани отклонения в стоо­ностите на лабораторните показате­ли, които да имат клинично значение. Авторите отбелязват, че при терапия с Tribestan® за период от 90 дни при па­циенти с дислипопротеинемия се отбе-
лязва добра поносимосГп и безопасност на лекарствения продукт1.
Tribulus terrestris оказва антихипертензивно деоствие поради отпускането на гладките мускули в артериите, дължащо се вероятно на освобождаване на азотен окис и на мембранна хиперполаризация21. Доказаното деоствие на Tribestan® по отношение на важни за човешкия живот заболявания като инферти­литет417, импотентност78, климактеричен синдром (24) е допълнителен аргумент за включването на продукта в терапията и профилактиката на ре­дица заболявания на сьрдечносьдовата система.

Дозировка

При дислипопротеинемии: 3×2 таб­летки дневно за минимум 3 месеца. Тази схема на лечение повлиява добре и оплаквания като еректилна дисфукция и инфертилитет при мъжа. Когато се прилага при жени с климактеричен синд­ром, освен лабораторните показатели, се следят субективните оплаквания и постепенно дозата може да се намали до 2 таблетки дневно.
Въпреки че фармацевтичната индус­трия непрекьснато предлага нови и все по-ефективни лекарства, средствата на растителна и билкова основа продължават да бъдат привлекателна и популярна възможност за избор при поч­ти всички заболявания. Сред тях е и българският препарат Tribestan®. С него са лекувани стотици мъже и жени, без да са отбелязани нежелани лекарствени ре­акции. освен като лесно приложимо и без странични деоствия средство за лече­ние на инфертилитет, импотентност и климактеричен синдром, Tribestan® е надеждно средство за подобряване на липидната обмяна и намира своето място в овладяване на хипертонията. Широкият терапевтичен спектър и липсата на сериозни странични деоствия отреждат на Tribestan® определено място в клиничната практика на ендокринолози, специалисти по нарушения на обмяната, андролози и гинеколози, и разбира се, общопрактикуващи лекари.
Използванато литература е на розположение в редакцията

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom