Актуални проблеми на наднорменото тегло и затлъстяването в детска и юношеска възраст

Актуални проблеми на наднорменото тегло и затлъстяването в детска и юношеска възраст
468×60 – top

Брой 10/2011

Доц. д-р Св. Ханджиев, д-р Т. Ханджиева-Дърленска
Медицински университет, София

Глобалната епидемия от наднормено тегло и затлъстяване е проблем на общественото здраве в почти целия свят. Над 22 милиона деца в ЕС са с наднормено тегло и 5 милиона страдат от затлъстяване. Според данните от европейския проект „Диогенес“ България е сред първите шест страни в Европа по разпространение на затлъстяването (фигура 1).

400

Фиг. 1. Разпространение на наднорменото тегло и затлъстяването сред детската популация в Европа

Изследване на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) от 2008 г. показва, че 200 000 деца в България са с наднормено тегло, а 65 000 от тях са със затлъстяване. Същото изследване показва, че 30.6% от децата в първи клас са с наднормено тегло и 15.6% са със затлъстяване. За последните 10 години се наблюдава 7.3% увеличение на децата в първи клас с наднормено тегло и този брой нараства всяка година.

До края на 2010 г. около 43 милиона деца под 5-годишна възраст са били с наднормено тегло. Превенцията на затлъстяването на населението ще бъде важна част от усилията да се спре тази надигаща се вълна на детското затлъстяване, достигаща според някои размерите на епидемия. Спешно са необходими стратегически усилия за въвеждане на ефективни и подходящи програми и инициативи за предотвратяване на затлъстяването в детска възраст, като със сигурност се включат уязвимите групи – например деца с увреждания. Затлъстяването влияе отрицателно върху здравето на децата в дългосрочен план. Децата с наднормено тегло с времето започват да срещат проблеми като затруднено дишане, повишен риск от фрактури, високо кръвно налягане, ранни маркери на сърдечносъдови заболявания, инсулинова резистентност и психологически последици.

Какво се случва в Европа и в България
Нарастването на детското затлъстяване през последното десетилетие е драматично. Децата (и възрастните), веднъж засегнати от затлъстяване, трудно губят тегло чрез физическа активност и здравословен режим на хранене. Затова предотвратяването на наддаване на тегло още от най-ранна детска възраст е признато за стратегия, която ще бъде от полза за здравето им в дългосрочен план.

Какво можем да направим
Според групата по детско затлъстяване към Европейската асоциация за изследване на затлъстяването целите на правилното хранене в детска възраст са да се постигне нормално телесно тегло и да се развият здравословни хранителни навици, които да се поддържат през целия живот на детето. Редовната физическа дейност може също да подобри самочувствието и социалните отношения на детето като цяло. Основната цел на лечението на децата и юношите с наднормено тегло или със затлъстяване е да им се помогне да постигнат и поддържат телесно тегло, което да подобри здравето им и да предотврати развитието на усложнения. Рискът на затлъстяло дете да стане затлъстял възрастен се увеличава от 25% преди 6-годишна възраст и до 75% по време на юношеството, лечението трябва да започне възможно най-рано. Това е от особено значение, защото съпътстващи заболявания може да се проявят по време на детството, дори преди да е налице затлъстяване. Лечението цели промяна в поведението на детето и неговото семейство, подобряване на хранителния режим, физическата активност и качеството на живот. Лекуващият екип играе важна роля в мотивирането, обучението и подкрепата за промяна на поведението и неговата поддръжка.

Национална програма „Здрави деца в България”
Програмата е базирана на дългосрочна стратегия, която да промени хранителните, здравните и физическите навици на децата още в началното училище; инициира по-здравословно поведение и начин на живот в семейството въз основа на информиран избор, балансирано хранене, ежедневна физическа активност и инициативи за цялото семейство. Цели да превърне балансираното хранене и физическата активност в достижим и приятен начин да поддържаш здравословно тегло и ще покаже колко забавен може да бъде здравословният начин на живот. Прилага различни методи за взаимодействие в съответствие с характеристиките и специфичните нужди на всяка целева група.

Основни цели
Въвеждане на здравословен хранителен режим, придружен с различни училищни и извънучилищни дейности с цел образование на децата за здравословен хранителен избор; Образование на децата на възраст между 5 и 13 години за ползата от правилното хранене и активния начин на живот; Постигане на промяна в хранителните навици на децата и превръщане на ежедневната физическа активност в приятна част от техния начин на живот; Създаване на условия за здравословен начин на живот в училище и мотивиране на децата да търсят възможности за спортни игри и упражнения през свободното време; Мотивиране на специалисти, родители и учители да търсят възможности за здравословно хранене и активен начин на живот в ежедневието на децата.

Подход
Организиране на безплатни извънучилищни спортни дейности и уроци и предоставяне възможност децата сами да открият интересния за тях спорт – тенис, футбол, различни танци, гимнастика, волейбол и др.; Изработване на специални награди (тениски, шапки, ключодържатели, детски игри и др.) и подаръци в състезания и игри; Организиране на „Здравословна олимпиада” между училищата, включени в проекта (дисциплини като хранителни знания, готварски умения, спортни игри за активен здравословен живот); Организиране на образователни инициативи, свързани с храненето на децата – два пъти в месеца; Разпространение на информационни материали: брошури и дискове за родители и учители; Разпространение на образователни книжки и тетрадки за работа в клас (изготвени по интересен и забавен за децата начин); Разпространение на книжки за оцветяване и дискове за здравословния начин на живот и балансираното хранене; Организиране на класове по здравословно готвене с участието на известни личности.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom