Време ли е да изследваме Lp(a) рутинно в клиничната практика?

Време ли е да изследваме  Lp(a) рутинно в клиничната практика?
468×60 – top

Брой 5/2022

Д-р А. Боризанова, Д-р И. Пенев. Д-р Д. Марков. Проф. д-р Е. Кинова, Чл. Кор. Проф. д-р А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ“ Царица Йоанна- ИСУЛ“, Медицински университет- София

Липопротеин (а) e самостоятелен и независим рисков фактор за атеросклеротични сърдечносъдови събития. Съвременните ръководства препоръчва изследването на нивата на Lp(a) поне веднъж в живота за идентифициране на пациенти с висок риск за атеросклеротични сърдечносъдови заболявания. Все още няма ефективно лечение за високите нива на Lp(a), но се разработват редица таргетни терапии с обещаващи резултати за ефикасност. Целта на настоящия обзор е запознаване на клиницистите със стария-нов рисков биомаркер за атеросклеротични сърдечносъдови събития- Lp(a).

Адрес за кореспонденция:
д-р А. Боризанова
Клиника по Кардиология,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
Медицински университет – София
ул. “Бяло море”, 8
1527, София
e-mail: borizanowa@abv.bg

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom