Хълцане (singultus)

Хълцане (singultus)

Брой 4/2022 Проф. д-р И. Коцев д.м.н. Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна Хълцането представлява непроизволно повтарящо се…