Защо нараства интересът към нуклеарномедицинските и хибридните образни методи?

Защо нараства интересът към нуклеарномедицинските и хибридните образни методи?
468×60 – top

Брой 4/2016

Проф. д-р И. Костадинова, д.м.н.
Началник Kлиника по Нуклеарна медицина, Сити Клиник Онкологичен център – София

В последните 10 години нуклеарната медицина разчита на много по-надеждни хибридни образни методи – позитронна емисионна томография, съчетана с компютърна томография (PЕТ-CТ), томографска сцинтиграфия, съчетана с компютърна томография (SPECT-CT). Очаква се в близко бъдеще рутинно да се въведе и позитронна емисионна томография, съчетана с магнитно-резонансна томография (PET-MRT).
Докато с класическата образна диагностика – рентгенография, зонография, компютърна томография и магнитно-резонансна томография, се онагледяват детайлно морфологични и структурни промени в органите, то с нуклеарномедицинските методи може да сe онагледят ранните функционални промени, предизвикани от различни патологични процеси. С въвеждането на хибридната образна диагностика се създаде възможност, чрез едномоментно изследване да се получи уникална детайлна морфологична и функционална информация. Така се постига висока диагностична точност, спестяват се време и усилия на пациента и така той се доближава много бързо до необходимата му терапия.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom