За автори

За авторите

Списание GP News е специализирано медицинско издание.
Материалите в него се подготвят от водещи наши и чуждестранни специалисти. В изданието се публикуват авторски статии от различни области на медицината, очертаващи новостите и последните тенденции в развитието на науката и практиката – за да бъдат интересни и полезни на читателите ни, общопрактикуващи лекари.
За добрата информираност на нашата аудитория във всеки брой даваме информация за предстоящи научни събития, конгреси и симпозиуми както в България, така и в чужбина и др.
Главната ни цел е текстовете в списанието да бъдат полезни в практиката на нашите читатели, да ги подпомагат в качествената грижа за пациентите.
Текстовете в списанието са оригинални статии от утвърдени специалисти, подготвени специално за GP News.
В него намират място резултати от клинични проучвания, анализи, обзори и мнения за използваните в практиката нови медикаменти.

Изисквания към материалите, подадени а публикация в сп. GP News

Текстовете в GP News имат статут на научни публикации. Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика.

Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания.Реферира се в базата данни „Българска медицинска литература“.

Всеки постъпил материал е съобразен с темите от годишния план на списанието и се рецензира от членовете на Редакционната съвет.

Стандартният размер на текстовете е около 15 000 знака / 5-6 стандартни компютърни страници/.

Материалите могат да се подават във всички версии на Word формат.

С цел качествен печат снимковия материал трябва да бъде на отделни файлове
JPG; PSD; TIF; PNG на резолюция 300 dpi/inch
За графики и таблици: файлове на Excel или PPT

Уточнените предварително с редакцията публикации се предавт до 20-то число на текущия месец – за да излязат от печат в първата седмица на следващия месец.

Тематика

Всеки брой на GP News е с водеща, централна тема и подтеми. Той винаги е обогатен с актуално интервю с националния консултант в съответната област от медицината, дадено специално за изданието.

Теми на броевете за 2021 г.

 • Януари
  Неврология и Психиатрия
 • Февруари
  АГ и Неонатология
 • Март
  Педиатрия
 • Април
  Гастроентерология
 • Май
  Кардиология
 • Юни
  Дерматология
 • Юли
  Офталмология
 • Август
  Ендокринология
 • Септември
  Ревматология
 • Октомври
  Урология и нефрология
 • Ноември
  УНГ
 • Декември
  Пулмология

Авторите и екипът на GP News се стремят да бъдат полезни в еднаква степен както на лекарите, така и на фармацевтите. Ако смятате, че имате статия, подходяща за нашето списание, станете наш автор.
Свържете се с нас на тел. 02/ 9156 105 или e-mail – contact@gpnews.bg