За нас

GP News – Новини за общопрактикуващия лекар
За да сте сигурни, за да сте информирани!

Какво е GP News?

Връстник на GP практиката у нас

Единственото специализирано издание за общопрактикуващи лекари

12 месечни книжки на жизненоважни за практиката ви теми

Вече двадесет години списание GP News е в ръцете на медицинската и фармацевтична общественост. Адаптирано към професионалните интереси на аудиторията, изданието предоставя актуална, достоверна и практическа информация в областта на клиничната медицина, новите лекарствени средства, здравното законодателство, икономика на здравеопазването и здравното осигуряване. GP News отразява новостите в областта на медицината и фармацията по света и информира за предстоящи и проведени медицински форуми, конгреси и квалификационни курсове.
Списанието се издава от медицинско издателство MEDBOOK.
Екипът на GP News се състои от редактори и специалисти с медицинско образование. Предпечатна подготовка и дизайн се извършва от екипа на рекламната агенция Трибест.
Списанието излиза един път месечно с тираж 4000 броя в многоцветен печат. Разпространява се чрез абонамент и свободна продажба на територията на цялата страна.
При изчерпване на количествата от даден брой редакцията издава репринт по желание на читателите или фирмите рекламодатели.

Тематика

Всеки брой на GP News е с водеща, централна тема и подтеми. Той винаги е обогатен с актуално интервю с националния консултант в съответната област от медицината, дадено специално за изданието.
Авторите и екипът на GP News се стремят да бъдат полезни в еднаква степен както на лекарите, така и на фармацевтите.

Теми на броевете за 2021 г.

 • Януари
  Неврология и Психиатрия
 • Февруари
  АГ и Неонатология
 • Март
  Педиатрия
 • Април
  Гастроентерология
 • Май
  Кардиология
 • Юни
  Дерматология
 • Юли
  Офталмология
 • Август
  Ендокринология
 • Септември
  Ревматология
 • Октомври
  Урология и нефрология
 • Ноември
  УНГ
 • Декември
  Пулмология