Интегративен поведенчески биомаркер за обективно измерване на терапевтичния ефект при пациенти с ендогенни депресии

Интегративен поведенчески биомаркер за обективно измерване на терапевтичния ефект при пациенти с ендогенни депресии
468×60 – top

Брой 1/2018

Проф. д-р Св. Хараланов д.м., клин. псих. Ев. Хараланова, д.кл.пс., докторант клин. псих. Д. Богданова, ас. клин. псих. Р. Димитров
Катедра по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛНП „Св. Наум“,
Първа психиатрична клиника, Медицински университет – София

Разработеният и внедрен в реалната клинична практика интегративен поведенчески биомаркер позволява обективно и количествено диференциране на субклинични субгрупи от пациенти с ендогенни депресии, които следва да бъдат лекувани с диаметрално противоположна терапия, независимо от клиничното им сходство и феноменологична неразграничимост. В крайна сметка, този принципно нов тип биомаркер дава уникалната възможност за прецизно отчитане и прогнозиране на терапевтичния ефект на нивото на индивидуалния депресивен пациент, а неговото внедряване в ежедневната практика може да се разглежда като първа стъпка към идеала на прецизната (персонализирана) медицина в психиатрията: индивидуален подход към терапията въз основа на транснозологични патофизиологични механизми, които се разграничават помежду си в рамките на диагностичната категория. От по-прагматична гледна точка, обективното измерване на биомаркера допринася както за избора на адекватна персонализирана терапия, така и за по-ефективна суицидна превенция.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom