Клиничен случай на дете с високостепенно затлъстяване при вродена аномалия на ЦНС

Клиничен случай на дете с високостепенно затлъстяване при вродена аномалия на ЦНС
468×60 – top

Брой 10/2015

Д-р T. Делчев, Проф. д-р M. Константинова, Гл. ас Р. Савова, Гл. ас М. Аршинковa, Д-р М. Средкова, Д-р Д. Стаматов, Д-р Н. Томова, Д-р Н. Митева
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ – София

В последните години затлъстяването се оформя като един от основните медико-социални проблеми в детската възраст. Свързаните с него рискове от развитие на диабет, сърдечно-съдови заболявания и увреждане на опорно-двигателния апарат (включително и в по-късна възраст) са значителни, което налага навременното му разпознаване и лечение. Основен пункт в терапията на затлъстяването остава калорийно-рестриктивният диетичен режим, независимо дали се касае за (обикновено) алиментарно затлъстяване или затлъстяване в рамките на генетично детерминирани синдроми, аномалии или травми на ЦНС.
В представения клиничен случай се касае за пациент с високостепенно абдоминално затлъстяване, вродена аномалия на ЦНС и епилептични прояви. За период от 1 месец е постигната значителна редукция на ауксометричните показатели на затлъстяването, чрез диетолечение и приложение на Метформин и Либрамед. Описаният случай потвърждава факта, че диетолечението остава основно перо в терапията на децата със затлъстяване.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom