Контакти

Meдицинско издателство

МEDBOOK

GP News – Новини за общопрактикуващия лекар
www.gpnews.bg
ISSN 1311-4727
ISSN 2815-3308
Всички права запазени

––––

Редакционен съвет
Акад. д-р Петя Василева, д.м.н.
Чл. Kор. Проф. д-р Цветaлина Танкова, д.м.н.
Проф. д-р Диляна Вичева, д.м.
Проф. д-р Иван Литвиненко, д.м.
Проф. д-р Огнян Бранков, д.м.н.
Проф. д-р Боряна Слънчева д.м.
Проф. д-р Снежина Василева, д.м.
Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м.
Доц. д-р Йордан Попов, д.м.
Доц. д-р Малина Петкова, д.м.
Доц. д-р Мария Гайдарова д.м.
Д-р Силвия Ганчева – Пацура
Д-р Веселина Петрова
Д-р Абу Шахид, д.м.н.

Главен редактор
Валя Колева
e-mail: contact@gpnews.bg
тел.: (02) 9156 105; 0896 77 50 28
–––––

Реклама
Таня Чакмакова
e-mail: t.chakmakova@gpnews.bg, office@gpnews.bg
тел.: 02/91 56 105; 0899 77 50 02
–––––-

Aбонамент и разпространение
Мария Колева
e-mail: office@gpnews.bg
тел. (02) 915 61 00
––––––

Адрес на редакцията
“Бенекрома” ООД
1632 София, жк “Овча купел” 2,
ул. “Президент Линкълн“, бл. 2А
тел. (02) 915 61 05
е-mail: office@gpnews.bg

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД
сметка BG97UNCR76301014204207 BIC
UNCRBGSF

Дизайн и предпечат
“Tрибест” ООД
e-mail: s.pissarov@tribest.bg
e-mail: n.ivanova@tribest.bg

Печат
“Ропринт” ЕАД, София

Препечатването на текстове и снимки от сп. GP Nеws без предварително писмено съгласие от издателя е забранено!

Leave this field blank