ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА ГАРАНТИРА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА ГАРАНТИРА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ

В София се проведе дискусионен форумна тема: „Персонализираната медицина – правилното лечение за точния пациент в подходящото време“. Персонализираната медицина…

Генеричната индустрия пледира за разумно изразходване на средствата за лекарства

Генеричната индустрия пледира за разумно изразходване на средствата за лекарства

БГФармА, като представителна асоциация на генеричните фармацевтични производители и член на Европейската генерична асоциация (ЕГА) в Брюксел, приветства всеки опит…